500 jaar Protestantisme

Viering 500 jaar Protestants.

Officiële viering van het jubileum: 500 jaar Protestantisme.
De gang van het evangelie door Nederland is de rode draad in de liturgie. Willibrord bracht het evangelie naar Nederland. Al vijf eeuwen lang klinkt dit evangelie in ons land. En wij vertrouwen erop dat het evangelie voor eeuwig zijn weg in Nederland blijft vinden.
In dit kader van ‘het spoor van eeuwen, maar met het oog gericht op de toekomst’ wordt aan genodigden gevraagd om één persoon mee te nemen 'die voor u gestalte geeft aan het doorgeven van het geloof van generatie op generatie. Denk aan bijvoorbeeld uw (klein)kind, een jonger iemand uit uw geloofsgemeenschap, iemand van wie u het geloof hebt doorgekregen etc. etc. '

Op die manier loopt de Domkerk vol generaties van gelovigen.