Actualiteit op de kansel

Over tijdbetrokkenheid in de preek (voor predikanten)

Soms lijkt het alsof je er niet omheen kunt. Er gebeurt een aanslag of een ramp. Mediaberichtgeving overspoelt de samenleving en de gemeente. Het nieuws houdt iedereen bezig. Dan komt de gemeente op zondag samen. Wat zeg je dan?

In deze training verkennen we deze problematiek. Allereerst bestuderen we een historische casus. Op de zondag na de Röhm-Putsch, op 8 juli 1934, preekte Bonhoeff er over Lukas 13.1-5. Het is een preek die bij uitstek ingaat op dat wat die week is gebeurd. En tegelijkertijd is de preek een verdieping ervan en overstijgt de preek ook ‘die Welt der Zeitungen’. Bonhoeff er benoemt dat zelfs als een groot risico voor de prediking: dat wij in de kerk door de krant gedicteerd worden. De tweede bron die we aanboren is een klein boekje van Rowan Williams (‘Writing in the Dust’). Williams was ten tijde van de aanslag in één van de Twin Towers. Hij schreef over die gebeurtenis, over de theologische en liturgische attitude in een ramp. De derde werkvorm is de eigen ervaring.

Wat leren wij hiervan voor het moment dat dit zich weer aandient? Dat is geen hypothetische toekomst, maar dat ligt zeer waarschijnlijk ‘om de hoek’.

De training heeft tot doel om te komen tot ontwikkeling in theologische en liturgische attitude: Welke houding heb je in je cultuur en in je directe omgeving wanneer iets schokkends gebeurt? Ten tweede is de training een gezamenlijke oefening in ‘discernment’, in onderscheidingsvermogen. Hoe functioneert je theologie en je maatschappelijke engagement,