Hoe verder na een geloofscursus?

Informatie-avond voor leiding van een geloofscursus (Alpha, 7+1, Basiscursus, etc.), kerkenraden, predikanten en andere geïnteresseerden.

Op honderden plaatsen in Nederland worden elk jaar oriëntatie cursussen over het christelijk geloof georganiseerd.
In een aantal avonden verkennen deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt, of dit interessant voor hen is
en zo ja, hoe het geloof een plek kan krijgen in hun leven. Na een aantal weken is de cursus voorbij, en dan?
De praktijk leert dat deelnemers vaak geen vinden aansluiting bij de bestaande kerken. Hoe geef je dan vorm aan
een vervolg? Doorgaan in kringverband? Of zijn er alternatieven?
Op deze avond willen we met u in gesprek gaan over hoe het komt dat mensen vaak geen aansluiting vinden bij
de gevestigde kerken en welke andere mogelijkheden er zijn. Zo maakt de Protestantse Kerk in Nederland ruimte
voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets (meer) met de kerk hebben.
We delen met u wat dit inhoudt en wat wij voor u kunnen betekenen in uw zoektocht.

Vanuit het landelijk projectteam pionieren van de Protestantse Kerk in Nederland begeleidt o.a. Ronald van der
Molen (Evangelisch Werkverband) deze avond. Er is volop ruimte in het programma om gelijkgestemden te
ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen voor de deelnemers aan uw cursus.
We delen ook een aantal inspirerende verhalen van initiatieven die mensen na een cursus aan zich wisten te
binden.

U bent van harte uitgenodigd! De toegang is gratis. Wel graag aanmelden via e.verwoerd@protestantsekerk.nl
vóór vrijdag 3 november 2017. Bij vragen kunt u bellen met (030) 880 1880.