Ontmoetings- en toerustingsdag campingpastors

Een campingpastor van Dabar gaat goed toegerust op pad

In het programma van de toerustingsdag is aandacht voor bijbelstudie, stille tijd en gebed. Hoe ga je hier op de camping mee om?

Hoe ga je om met mensen die ziek zijn, eenouder gezinnen, overmatig alcoholgebruik of werkeloosheid. Een ander thema is hoe je jezelf als pastor presenteert op de camping. 

Onderlinge ontmoeting en het uitwisselen van ervaring is ook een belangrijk onderdeel. Aan het eind van de bijeenkomst krijgen de pastors een zegen mee voor hun taak.