Zomerschool Evangelie en Moslims

JAarlijkse studieweek van stichting Evangelie & Moslims, over het geloof en de cultuur van moslims. Voor christenen die willen leren hoe ze hun geloof kunnen delen met vluchtelingen die recent naar Nederland kwamen en met moslims die hier al langer zijn

Amersfoort – Van 12 tot 16 juni 2017 organiseert Evangelie & Moslims de jaarlijks terugkerende Zomerschool in Voorthuizen. Een intensieve studieweek over het geloof en de cultuur van moslims. De lessen worden gegeven door sprekers met een ruime ervaring met moslims. Enkelen hebben zelf een moslimachtergrond.

Steeds meer christenen komen in contact met asielzoekers uit moslimlanden. Vanwege negatieve ervaringen met de islam in hun thuisland staan zij vaak open voor het christelijk geloof. De zomerschool rust christenen toe om hier goed mee om te gaan. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de grote groep mensen uit landen als Marokko en Turkje die al veel langer bij ons zijn.

De Zomerschool is ook een goede voorbereiding voor zendelingen die naar een islamitisch land gaan. Predikanten en kerkelijk werkers krijgen voor deelname studiepunten toegekend.

Onderwerpen die onder andere besproken zullen worden zijn de verhouding tussen moslims en christenen, de islamitische geloofsleer en praktijk, het gesprek met moslims over het evangelie, pastoraat voor families, doop en discipelschap, en ideeën voor missionaire en diaconale activiteiten.

Evangelie & Moslims biedt als enige in Nederland een dergelijke studieweek aan.

 

Datum: 12 tot 16 juni 2017

Locatie: NEM, Voorthuizen

Kosten: € 245,- (incl. overnachting en maaltijden)

Meer info & aanmelden:

www.evangelie-moslims.nl