ECHO - hulpmiddel bij het missionaire gesprek

IZB Echo 2017 Kerstcover(1)

ECHO is een hulpmiddel bij het missonaire gesprek, rond de christelijke feestdagen; het richt zich op religieuze zoekers die nauwelijks bekend zijn met de kerk en het christelijk geloof.

Eerste indruk
De Echo-Kersteditie 2017 kunt u aan de rechterkant van deze pagina inzien. ‘Laat je verrassen! is het thema van deze editie. 


Het centrale bijbelgedeelte is gekozen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4. ‘Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en zijn Zoon zond, als verzoening van onze zonden.’

De liefde waar Johannes over spreekt, roept associaties op met de gelijkenis van de verloren zoon. De liefde die is geopenbaard is ons van huis uit vreemd. Ze komt ‘van de andere kant’, je loopt er tegenaan, je wordt er door geraakt.

Dat is ook de teneur van een aantal interviews in het nummer. ‘Verrast door liefde’, soms op het meest onverwacht. We zijn aangewezen op het handelen van God in deze wereld. Je moet er niet aan denken dat Hij ons aan onszelf zou overlaten. Hij doet dat niet, maar laat verrassend van Zich horen. Dat is Kerst. Het nummer bevat o.a. bijdragen van ds. Leo Buijs, ds. Pieter L. de Jong en Johan Timmer.

Frequentie en kosten
Het blad verschijnt tweemaal per jaar, rond Kerst en Pasen. Deze themanummers worden in veel plaatsen huis-aan-huis verspreid. Wij hopen dat u deze uitgave wilt verspreiden. Om een brede verspreiding mogelijk te maken, hebben we de kosten zo laag mogelijk gehouden:

1-99 ex. €0,57 per stuk; 100-499 ex. €0,52 per stuk; 500-999 ex. €0,46 per stuk; 1000-1999 ex. €0,44 per stuk; 2000 en meer ex. €0,39 per stuk. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Op de achterpagina is ruimte vrij gelaten om uw gegevens en aankondigingen van kerkdiensten in te laten drukken. Vanaf 500 exemplaren is dit gratis, bij een kleiner aantal zijn de kosten €75,-. 

De sluitingsdatum voor bestellingen is verstreken. Bestellingen worden rond 24 november afgeleverd bij het opgegeven adres. 

Vragen?
Voor meer informatie kunt u mailen (echo@izb.nl) of bellen (033-4611949) met het secretariaat van de IZB. 

 

Bestelformulier Echo Kerst