Disclaimer

Deze website staat ten dienste van het zendingswerk in Nederland. Daarom mogen kerkelijke gemeenten en individuele christenen de inhoud van deze site gebruiken om het zendingswerk te steunen en uit te voeren. Overname van content is echter alleen toegestaan met bronvermelding (www.izb.nl) en uitsluitend bij niet-commercieel gebruik.
Het is verboden illustraties en foto's van de website te gebruiken voor eigen publicaties, tenzij op de website anders is aangegeven.

Hoewel de informatie op deze site met grote zorg wordt samengesteld, aanvaardt de IZB geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
De IZB behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De IZB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor organisaties, bedrijven, personen en sites waarnaar in deze website wordt verwezen.