Arjan, vrijwilliger

Filosofiestudent Arjan Klok heeft zijn beeld van een evangelist behoorlijk moeten bijstellen toen hij IZB-evangelist Jan Waanders leerde kennen. Nu zit hij al anderhalf jaar in het kernteam van Het Pand, dat werkt aan gemeentestichting in de Groningse achterstandswijk Korrewegwijk.

“Bij een evangelist had ik vroeger het beeld van een vrolijke kerkelijk werker die ondanks veel goede bedoelingen geen klap voor elkaar krijgt. Maar Jan Waanders krijgt vanuit Het Pand juist heel veel dingen gerealiseerd. Als authentieke Tukker dwingt hij respect af bij de mensen uit Korrewegwijk. Het Pand bestaat al 25 jaar en heeft veel naamsbekendheid. Tot voor kort werden alleen programma’s voor kinderen en tieners. In de herfst van 2012 zijn begonnen met maandelijkse vieringen, óók voor volwassenen. De bezoekers eten samen, zingen bij een band, krijgen een verhaal uitgelegd en kunnen erover doorpraten.

Het werk in het kernteam dwingt me om na te denken over allerlei inhoudelijke vragen (Wat is de kern van dit bijbelverhaal?) en praktische punten (Wanneer is er sprake van een gemeente? Wanneer kun je avondmaal vieren, ambten instellen?). De context van de wijk maakt het extra spannend: veel mensen zijn er laagopgeleid, gescheiden, hebben sores, er is sprake van mishandelingen, verslavingen en wantrouwen tegen instituten. Ik kom zelf helemaal niet uit zo’n omgeving en leer er veel van.

Meewerken aan zo’n project dwingt mij heel duidelijk onderscheidt te maken tussen de kern van mijn geloof en de bijzaken. Het is uitdagend, omdat het gaat over de kern: je inzetten voor mensen. Er staat iets op het spel. Dat maakt het ook verdiepend.’

Zonder Het Pand zou ik binnen de wijkgemeente Martinikerk een stuk leegte ervaren. Het zou er te elitair worden. Je kunt niemand uit Korrewegwijk naar zo’n kerk krijgen. Maar met Het Pand laten we de mensen in elk geval niet aan hun lot over. We gaan met de poten in de modder staan. Als de IZB er niet was geweest om zo’n project op te zetten, had ik het onmiddellijk alsnog willen doen.”

Nu lid worden