Jaap, voorzitter van de kerkenraad

Jaap van den Born is voorzitter van de kerkenraad van de Martinikerk en betrokken bij gemeentestichting in de Groningse Korrewegwijk. En hij maakt plannen voor missionair studentenwerk. "Dat is toch dankbaar werk? We trekken samen op met de IZB, die kennis en expertise in wil zetten. Daar ben ik heel blij mee."

In de universiteitsstad wonen tienduizenden studenten. “Wij hebben zondagsochtends veel studenten in de kerk, gemiddeld veertig à vijftig. We stimuleren hen graag om contact met de kerk te houden en het geloof te delen met medestudenten. Met het oog daarop hebben wij vorig jaar een student-ouderling aangesteld. Onze Martinikerk is de thuisbasis van het Groningse CSFR-dispuut. We willen heel graag ook met andere christelijke studentenverenigingen een band opbouwen, bijvoorbeeld door het organiseren van doordeweekse vieringen of debatten waarvoor ze niet-christelijke medestudenten kunnen uitnodigen.

Als voorzitter van de kerkenraad ben ik ook nauw betrokken bij Het Pand, het evangelisatieproject in Korrewegwijk. Er is een inloophuis, een open maaltijd, er zijn activiteiten voor kinderen, tieners en ouders. Het werk breidt momenteel zo uit dat het huidige pand te klein is geworden. Mede dankzij de IZB konden we nieuwbouwplannen ontwikkelen, mede dankzij de IZB. Met maandelijkse bijeenkomsten werken we aan de stichting van een nieuwe gemeente die bestaat uit wijkbewoners.

Het Pand zet je er met de neus bovenop dat je het Evangelie niet voor jezelf houdt, maar deelt, ook met mensen uit andere sociale lagen. De Korrewegwijkers zijn niet direct het type mensen waarop ik af zou stappen, maar het zijn wel schepselen van God. Niet alleen wij huppelen straks rond in het koninkrijk van God, maar zij hopelijk ook. Dat is mijn drive.
Je moet soms geduld hebben, voordat je vruchten ziet. Pas na 25 jaar is het hier zover dat we kunnen denken aan het vormen van een nieuwe gemeente. De gemeente Groningen is erg positief over het project en steunt bepaalde programma’s. Ook de visitatiecommissie van de landelijke PKN, was lovend. Dat is ook een pluim voor de IZB, die altijd op de achtergrond heeft meegestuurd.”

Nu lid worden