Als kinderen andere wegen gaan

Algemeen
In elke gemeente zijn er gezinnen waarin het voorkomt dat kinderen andere wegen gaan. De IZB biedt nu een programma aan om over dit onderwerp binnen de gemeente met elkaar in gesprek te gaan. Als kinderen andere wegen gaan biedt een avondvullend programma waarbij we aandacht willen geven aan de volgende thema's:
- Onze eigen geloofsbiografie. Hoe is mijn eigen geloofsweg gelopen? Waarom zijn geloof en kerkgang voor mijzelf belangrijk?
- Onze invloed op de geloofsontwikkeling van onze kinderen en over schuld. In hoeverre hebben wij als geloofsopvoeders invloed op de geloofsontwikkeling van onze kinderen? Hebben wij er ook schuld aan wanneer ze een andere weg gaan? Hoe gaan we daar mee om?
- Uitwisselen van handreikingen over hoe je omgaat met kinderen die andere wegen gaan.

Extra materiaal
We vinden het belangrijk dat een avond over dit onderwerp niet op zichzelf blijft staan. Daarom levert de IZB bij deze avond drie Bijbelstudies en ook een preekschets voor de predikant. Zodoende kan de gemeente ook nog op andere momenten aandacht geven aan dit onderwerp.

Om verder te lezen
Margriet van der Kooi en Wim ter Horst hebben een boek over dit onderwerp geschreven dat zeer de moeite waard is: Als kinderen andere wegen gaan.  In dit boek gaan zij in op de ontwikkeling die onze kinderen doormaken en welke rol wij als geloofsopvoeders voor hen mogen vervullen. En ook hoe wij er mee om kunnen gaan wanneer ze niet langer gaan. Een aanrader!

Kosten
De kosten voor deze avond bedragen €125,- (inclusief reiskostenvergoeding).

Aanvragen en informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het secretariaat, per mail info@izb.nl of telefonisch 033 - 46 11 949. Voor het aanvragen van de cursus kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Bestelformulier cursussen en materialen

printen »