Focus helpdesk

Geen vraag is te dol...

De Focus-helpdesk voor missionaire vragen (voorheen 'het aanwaaigesprek') blijkt in een groeiende behoefte te voorzien. Met één muisklik of een telefoontje is een afspraak gemaakt. In Amersfoort of desgewenst in uw gemeente.

Predikanten, evangelisatiecommissies, kerkenraden, iedereen die een vraag heeft op het terrein van missionair werk is bij de Focus-helpdesk aan het juiste adres. In het begin vond het 'spreekuur' op vaste tijdstippen plaats. Inmiddels is wel gebleken dat het voor veel hulpvragers praktischer is om gewoon een afspraak te maken. ‘Als een forse vertegenwoordiging van de kerkenraad wil afreizen naar Amersfoort, is het handiger dat iemand van ons ter plekke advies gaat geven', zegt Anja van Maanen-Hoekman, missionair adviseur. Haar administratie van adviesgesprekken bevat zeer uiteenlopende hulpvragen. ‘Hoe creëer ik in mijn gemeente voldoende draagvlak voor missionaire activiteiten?' ‘Hoe ontwikkel ik samen met mijn kerkenraadsleden missionair beleid?' ‘Met welke cursus of activiteit kunnen we ons gemeenteleden toerusten?' ‘Wij willen een missionaire commissie starten. Heeft u tips? Waar moeten we op letten, wat zijn valkuilen?'

Maatwerk
Voor het maken van een afspraak wordt meestal al wat informatie uitgewisseld, zodat de medewerkers zich wat kunnen voorbereiden. Een situatieschets en/of een profiel van de gemeente, een beleidsplan, informatie over de werkwijze van de commissie. Vaak geeft een website van de kerk ook al wat handvatten voor nader overleg.
De vragen komen uit de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Anja: ‘Eén van de mooie voorbeelden vind ik een gemeente in het noorden van het land, die na de missionaire ronde van de PKN echt aan de slag wilde. Predikant en kerkenraad stonden redelijk ‘blanco' ten opzichte van de IZB. Na verschillende gesprekken zijn we samen aan een heel traject begonnen. De gemeenteleden volgen een cursus ‘Gunnend Geloven' en we naderen nu het moment waarop er een missionaire werker gaat worden benoemd.
Een heel ander voorbeeld betreft een gemeente die meer tot de traditionele achterban van de IZB wordt gerekend en waar het missionaire elan is opgebloeid. Ze willen iets gaan doen voor randkerkelijken. Maar wat? Daarover zijn we in gesprek. We kiezen voor maatwerk; het moet passen bij de gemeente en bij de context.'

Bemoediging
De vraagstellers blijken vaak veel te hebben aan het boek ‘Missionair is mogelijk', waarin diverse IZB-evangelisten hun ervaringen hebben gebundeld. Al vervangt dat niet het gesprek met ervaren adviseurs. Anja: ‘Ook de persoonlijke bemoediging is een onderdeel van het gesprek. Ik herinner me een predikant in een klein dorp, die de gemeente langzaam ziet slinken. Waar een kerkenraadslid tegen het eind van de ambtstermijn zegt: het is mooi geweest. Voorlopig zie je me niet meer, ik ga nu weer eens wat anders doen in het dorp... Als je dan ook nog te kampen hebt met collega's die weinig met Jezus zeggen te hebben, dan proberen we via de helpdesk te helpen, door hem in contact te brengen met mensen die wij vanuit de IZB in die omgeving kennen.'

Afspraak?
Als u een afspraak wenst, mail of bel gerust: info@izb.nl of 033-4611949.