Vier avonden over 'getuigend leven'

Het komt steeds meer voor dat je in je straat of buurt de enige bent die naar de kerk gaat. Of op je werk de enige die gelooft. Hoe laat je dan zien dat je christen bent? Hoe ben je een getuige van Christus als niemand begrijpt waar je het over hebt?

Delen met anderen
Wat je beleeft in je geloof zou je graag willen uitleggen aan de mensen om je heen. Je kent hen en daarom gun je het hen. Niet dat ze ongelukkig zijn of iets lijken te missen, maar je bent ervan overtuigd, dat een mens niets beters kan overkomen dan Jezus Christus vinden.
In de cursus ‘Gunnend geloven' blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om iets van je geloof aan anderen te laten zien en horen. Aan de hand van diverse thema's wordt gezocht naar hoe dat op een natuurlijke manier - in je eigen situatie en met je eigen sterke punten - kan. Iedereen kan het en de cursus is dan ook bedoeld voor alle gemeenteleden.

Inhoud van de cursus
‘Gunnend geloven' geeft je geen pasklare antwoorden, maar biedt je wel de mogelijkheid eens stevig na te denken over je leven als getuige. Daarom wordt vooral ingegaan op openheid, houding en vrijmoedigheid.
De cursus bestaat uit vier avonden. Elke avond is opgebouwd rond een thema en bestaat uit een bijbelstudie, een aantal oefeningen in tweetallen of kleine groepen, een stukje theorie en een huiswerkopdracht die de volgende avond besproken wordt.

Een ervaring
Een deelneemster aan de cursus: ‘Wat ik nog nooit gedurfd had, heeft de cursus me geleerd. Ik kreeg de moed om met een kennisje iets te delen van wat mij raakt in het geloof. Zij reageerde positief en belangstellend. We praten er nu regelmatig over, over geloof en de zin van het leven. Ik weet niet hoe het precies verder moet, maar heb er wel vertrouwen in.'

Thema's
• Mijn leven als christen - Wat is kenmerkend voor het leven van een christen?
• Ieder vogeltje zingt - Gebruik je eigen stijl
• Elkaar in beeld - Wat denk jij van de ander? En wat denkt de ander van jou?
• Getuige zijn in de praktijk - Hoe ben je getuige in het leven van alledag?

Doelgroep: Gemeenteleden

Aanvragen? De cursus Gunnend geloven in uw gemeente organiseren? Vul het formulier in.

Vervolg? Een passende vervolgcursus is 'Zoeken naar woorden'. 

Meer weten? Neem contact met ons op via het secretariaat, per mail info@izb.nl of telefonisch 033 - 46 11 949.

Bestelformulier cursussen en materialen