Ervaringen opdoen en delen

De afdeling IZB Impact omvat alle missionaire projecten, die de IZB op allerlei plaatsn in het land initieert en begeleidt,  in nauwe verbondenheid met plaatselijke gemeenten. Deze projecten hebben het karakter van ‘missionaire oefenplaatsen’, in de eerste plaats voor de betrokken gemeente, maar ook een bredere kring.

De missionaire werkers en predikanten van de IZB hebben veel contact met zoekers, intreders en herintreders. Juist op plekken waar kerk en geloof allerminst vanzelfsprekend zijn, valt er in missionair opzicht veel te leren.

De oefenplaatsen zijn grofweg in deze categorieën onder te verdelen:

Filter op type project