Almelo

'De Ontmoeting'

IZB-werker

Ds. Catherinus Elsinga is sinds 30 september 2012 werkzaam als missionair predikant in Almelo. 'Mijn 'drive' is het uitdragen van het evangelie in de grote stad. Ook een belangrijk aspect hierin is het vruchtbaar maken van de kennis van gemeenteopbouw in een nieuwe setting. Ik ben één dag per week werkzaam binnen het missionaire project verder ben ik werkzaam al gemeentepredikant.'

Context
Het missionaire project gaat uit van de Gemeente De Ontmoeting, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Almelo. Het project heeft als naam ‘Een levend teken’ meegekregen en is gericht op de versterking van het missionair gemeente zijn. Speerpunten hierbij zijn relaties opbouwen en nieuwkomers een plek geven. Catherinus Elsinga is als predikant hiervoor één dag per week beschikbaar.

De nieuwe website geeft een goed overzicht van alle activiteiten van(uit) de gemeente.

Historie

Het project is ontstaan na een proces van bezinning onder leiding van de IZB. Het project is op 30 september 2012 officieel van start gegaan. Inmiddels is de eerste aanzet er geweest. In de wijk van de gemeente is een presentatiegids verspreid, waarin de wijkgemeente met alle activiteiten wordt gepresenteerd. Er zijn open dagen voor de mensen uit de wijk, een kinderclub is opgestart en de eerste contacten zijn inmiddels gelegd.

Sinds het voorjaar van 2015 komt de gemeente bijeen in een eigen gebouw, aan de Hoornbladstraat 29a. Daarvóór waren er diensten in een omgebouwd bedrijfspand, aan de Bornebroeksestraat.

Doel

Het missionair-gemeente-zijn versterken
Relaties opbouwen met mensen in de wijk
Activiteitenaanbod opzetten
Een 'ingroei-traject' voor nieuwkomers realiseren

De nadruk ligt op jonge gezinnen.

Huidige ontwikkelingen

Organisatie en verdere uitbouw van open diensten
Verdiepen van nieuwe contacten en aanbieden van een 'ingroei-traject'
Vervolg van de cursus opvoeding
Versterking van de missionaire kwaliteit van bestaande activiteiten.
Toerusting van gemeenteleden

Plannen voor nabije toekomst
Open diensten
Verder werken aan samenwerking met andere kerken in Almelo

Bijlagen
Projectplan: ‘Een levend teken’
Artikel over missionaire scan.

Website:www.pga-deontmoeting.nl

Zie ook: www.toervoorhetgoededoel.nl

 

 

 

 

« terug naar projecten