Amsterdam - Jordaan

Noorderkerk

Open kerk, debatten over actuele thema's, een Bijbelklas, een high tea, bezoekwerk - op allerlei manieren zoekt de gemeente rond de Noorderkerk het contact met wijkbewoners van de Jordaan.  

De komst van ds. Paul Visser, begin 2010, heeft een nieuwe impuls gegeven aan het missionaire werk in de gemeente. De predikant is in het kader van het IZB-project één dag per week actief in missionair pastoraat/mentoraat.

Daarnaast zijn er twee (part-time) missionaire werkers: Tine Visser en Maria van 't Hof (kinderwerk).

Zie voor de opzet en fasering van het project de bijlage.

Hieronder een kort interview met Paul over zijn pionierswerk:

Stimulerende openheid voor het evangelie

In de eerste tien minuten van het gesprek zegt hij wel een paar keer ‘tot onze stomme verbazing'. We spreken Paul Visser, sinds een jaar predikant van de Noorderkerk, in de Amsterdamse binnenstad. Samen met de gemeenteleden ontwikkelt hij nieuwe vormen van missionair werk, onder andere een ‘Bijbelklas' voor stadse yuppen. ‘Samen een verhaal uit de Bijbel lezen? Interessant!'
De openheid verrast Visser. Het stimuleert ook om vanuit de kerk in alle onbevangenheid mensen uit te nodigen voor activiteiten. ‘Tien, twintig jaar geleden zouden we dat veel omzichtiger hebben aangepakt, al te beducht voor negatieve reacties. In dat opzicht merk ik dat de cultuur echt is veranderd. In samenwerking met ds. Ruben van Zwieten in Amsterdam-Zuid beleggen we een Bijbelklas -daNoord-Zuidlijn. We lezen verhalen uit de Bijbel: de roeping van Mozes (Exodus 3) en de bruiloft te Kana (Johannes 2). Dat slaat verrassend genoeg enorm aan, óók bij mensen die er van huis uit helemaal niets van hebben meegekregen.'

In samenwerking met de IZB heeft de protestantse gemeente in de Jordaan een missionair project ontwikkeld, gericht op allerlei doelgroepen in de buurt. Missionair pastoraat/mentoraat voor buurtbewoners die ingaan op de uitnodiging van het evangelie, een ‘high tea' voor vrouwen binnen en buiten de kerk, nieuw vormen van kinderwerk, het systematisch bezoeken van mensen uit ‘de kaartenbak'. Via de debatten in het ‘Noorderpodium' laat de kerk iets zien van de relevantie van het christelijk geloof voor actuele maatschappelijke thema's en via filmpjes op de website laat Visser zich regelmatig interviewen door een journalist uit de Jordaan.Centraal in het project staan ontmoetingen rond de woorden van God. ‘We zouden ons wel kunnen storten op kunst of literatuur, maar hebben we daar voldoende verstand van? In de kerk gaat het over de relatie met God, over de Bijbel. We blijven bij onze core business. Mensen verwachten dat ook. Ik herinner me dat na een buitenkerkelijk jochie zei: ‘Wat ik zo mooi vind? Dat jullie in de kerk echt iets christelijks doen!'

De jongen was te gast bij het Paasfeest voor kinderen. In winkeltjes en cafeetjes in de buurt waren grote paaseieren verstopt. Aan het eind van de speurtocht werden de eieren in de kerk opengebroken en kwamen er voorwerpen uit: een doornenkroon, een touw, spijkers. Geboeid luisterden 150 bezoekers - jong en oud - twintig minuten naar de uitleg van het Paasverhaal. Na afloop legt Visser contacten met aanwezigen. ‘Wat goed dat jullie dit doen!', zeiden ouders tegen hem. ‘We vinden het belangrijk dat onze kinderen zo met de Bijbel in aanraking komen.' Door de missionaire activiteiten verandert het imago van de kerk in de wijk. ‘Laatst hoorde ik: Op zondag is het een zware club, maar door de week doen ze leuke dingen. Dan denk ik: oké, dat is nieuw.'

School
We hebben de contacten met scholen in de buurt aangehaald, ook met de openbare school. Een stagiaire zette voor een afstudeeronderzoek een enquête uit over de vraag ‘wat ouders voor hun kinderen willen'. Er kwam een overweldigende respons: 145 formulieren. Dat materiaal benutten we om te zien wat we als kerk voor hen kunnen aanbieden.'
Belangrijke randvoorwaarden voor het missionaire project noemt Visser de inzet van gemeenteleden, de professionele organisatie, een open, transparante houding en een voortdurend gebed. ‘Dat laatste kan klinken als een vrome uitsmijter, maar we zijn er zeer van doordrongen: dit werk kan alleen, als het wordt gedragen door gebed.'

Zie ook: www.noorderkerk.nl

« terug naar projecten