Capelle aan den IJssel

Ontmoetingskerk - 3D

Missionair werker

Gert van den Bos, getrouwd met Brenda en vader van Arwen, Noré en Ruan.
Sinds oktober 2012 is Gert werkzaam voor de Ontmoetingskerk. 'Vanuit het missieveld in Lesotho zijn we deze kant op gekomen omdat het verlangen groeide om mee te werken en leven in het missieveld in Nederland. Door mijn leven (met Jezus) te delen met de mensen om me heen, zie ik dat mensen niet alleen mij leren kennen en ik hen, maar dat Jezus meer en meer in beeld komt. Dat komt alles ten goede. Leven in de wijk!'

e-mail: gertvandenbos@ontmoetingskerkonline.nl

Twitter; @GertvandenBos tel: 06-17098978

Het project is gesitueerd in de wijk Schollevaar in Capelle a/d IJssel. Het gaat uit van de gemeenten van de Ontmoetingskerk, deze bestaat uit een Christelijk Gereformeerde gemeente en een Hervormde gemeente. Het project heeft een missionair-diaconale focus en is ontstaan vanuit het verlangen om niet alleen als kerk in de wijk te staan maar daar ook daadwerkelijk present te zijn. Al meer dan 25 jaar is er een vakantiebijbelclub. Rond het jaar 2000 zijn beide kerkelijke gemeentes meer gaan samenwerken om samen in de wijk aan het werk te gaan. Toen is er 2004/2005 ook in samenwerking met de burgerlijke gemeente een diaconaal project opgezet waarbij mensen geholpen worden met allerlei vraagstukken op het gebied van toeslagen, belastingen, nutsbedrijven, financiële problematieken, digiD, enz…

Dat project genaamd Wijkwinkel Schollevaar loopt al meer dan 5 jaar. Daarnaast is een heel scala aan activiteiten ontwikkeld voor diverse doelgroepen van jong tot oud. Sportmiddag en -week, koffie-ochtend, ontmoetingsmaaltijd, taaluur, brei-/naaicafé en nog meer.
Nu is de focus om de bestaande activiteiten in de wijk te versterken en te continueren, maar tegelijk ook een beweging te maken van contact naar relatie/gemeenschap. Dat betekent een brede beweging van diaconaal/dienend leven tot en met het delen van het leven met Jezus. Dat ligt allemaal opgesloten in het missionaire hart.

Doel
We willen meer betekenisvolle relaties aangaan met mensen in onze eigen omgeving. De bestaande activiteiten blijven bestaan om present te zijn in de wijk. Daarnaast willen we mensen toerusten om in hun eigen wijk gemeenschappen op te zetten waarin het leven in de meest brede zin gedeeld wordt. Dat is dus ook het leven met Jezus!

Ontwikkelingen

Momenteel is een belangrijke focus het vinden van mensen die samen willen toegroeien naar een missionaire gemeenschap.

In de nabije toekomst willen we ons richten op:

-          Het opzetten een missionaire gemeenschap.

-          Verbanden leggen tussen verschillende activiteiten en programma’s om elkaar te versterken in het ‘zijn’ in de wijk.

Links

www.ontmoetingskerkonline.nl

twitter: @GertvandenBos

« terug naar projecten