Delft

Hervormde gemeente

 
Op allerlei manieren is de Hervormde gemeente Delft (vanaf 2014 Protestantse gemeente Delft) missionair actief in de stad. De vijf wijkgemeenten hebben gezamenlijk een missionair werker, René Strengholt (foto), die in 2006 is aangesteld om het missionaire werk te begeleiden en te ontwikkelen en om de wijkgemeenten toe te rusten en te adviseren. Twintig jaar geleden begon het missionaire werk in Delft als project van de IZB. Inmiddels is het een eigen project van de Hervormde gemeente. De IZB is betrokken in advisering en in de begeleiding van de werker.

 Delft - gelegen tussen Rotterdam en Den Haag - is een stad van zo’n 100.000 inwoners. De stad heeft een historisch centrum, waarvan het beeld bepaald wordt door de torens van de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Delft staat ook bekend om zijn Technische Universiteit en kent een grote, ook internationale, studentenpopulatie. Minder bekend is dat Delft ook een aantal dichtbevolkte wijken kent met veel hoogbouw en een etnisch gemengde bevolking.

Twee sporen
Het missionaire werk in Delft heeft twee sporen. De wijkgemeenten willen ieder kerk-zijn voor de wijk waar hun kerkgebouw staat en hebben hiervoor verschillende missionaire en diaconale activiteiten ontplooid, zoals inloopochtenden, maaltijden, een kinderclub, Athletes in Action (een missionaire sportweek), Vakantiebijbelweken, de Alpha-cursus en vervolgtrajecten, een soos, en meer. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke, Delft-brede activiteiten. Op missionair gebied gaat het onder meer om activiteiten in de Oude en Nieuwe Kerk waar met Open Monumentendag en Lichtjesavond (december) een programma wordt aangeboden aan bezoekers en waar ook exposities worden gehouden. In het voorjaar van 2013 is een start gemaakt met een maandelijkse ‘zoekdienst’ in de Nieuwe Kerk onder de naam Tijd voor God, bedoeld voor Delftenaren die niet of niet meer gewend zijn naar de kerk te gaan. Een andere gezamenlijke activiteit is het jaarlijkse kinderkamp. Op diaconaal gebied is de Hervormde gemeente actief in een aantal interkerkelijke initiatieven zoals de Voedselbank, het Interkerkelijk Sociaal Fonds en het Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof. Onder de Hervormde gemeente valt ook een internationale, Engelstalige gemeenschap, de International Reformed Evangelical Fellowship (IREF) die wekelijks samenkomt in de Oude Kerk.

Geloven in Delft
Om de missionaire en diaconale samenwerking tussen de wijkgemeenten te bevorderen en tegelijk ook samenhang te geven is er gekozen voor een gezamenlijke ontwikkeling van visie, beleid en communicatie onder de naam ‘Geloven in Delft’. Hierin werken de missionair werker, de diaconaal consulente en het hoofd van de Oude en Nieuwe Kerk samen. Het doel is om het samen kerk zijn in en voor de stad meer gezicht te geven, naar de stad toe en richting de eigen leden.

De missionair werker
René Strengholt is de derde missionair werker voor de Hervormde gemeente Delft. Waar zijn voorgangers nog werkten voor twee of drie wijkgemeenten, is René Strengholt in 2006 aangesteld voor het geheel van de Hervormde gemeente. In 2012 heeft hij een vaste aanstelling gekregen. Deze ontwikkeling laat zien dat het missionair werk in de loop van de jaren is verbreed en een vaste bedding heeft gekregen. De Hervormde gemeente kiest ervoor blijvend te investeren in het samen kerk zijn in de stad, missionair en diaconaal. Op missionair gebied werken de wijkgemeenten samen in de Centrale Missionaire Commissie. René Strengholt (1967) heeft theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn en woont met zijn gezin in Delfgauw, dat tegen Delft aan ligt. Hoogtepunten in zijn werk in Delft zijn voor hem de jaarlijkse missionair-diaconale visiedagen die hij samen met de diaconaal consulente organiseert en waar mensen uit alle wijkgemeenten elkaar ontmoeten, input krijgen van een externe spreker en de verdere ontwikkeling van het kerk zijn in de stad bespreken. Een ander hoogtepunt vindt hij de start van de maandelijkse zoekdiensten ‘Tijd voor God’ in de Nieuwe Kerk, waarin hij voorgaat en waar mensen uit allerlei hoeken op af komen.

Voor meer informatie: www.missionairdelft.nl

 

 

 

« terug naar projecten