Den Haag

Bethlehemkerk, 'Brood voor de buurt'

 

 

 

 

Onder leiding van de vorige predikant, ds. Paul Visser, zijn in Den Haag al veel missionaire activiteiten ontwikkeld. Er zijn Alpha- en After-Alpha-cursussen, rond Kerst en Pasen worden speciale diensten belegd. Een ‘granny-project' is opgezet voor bezoekwerk onder eenzame ouderen in de wijk. In de week voorafgaand aan Pasen, dit voorjaar, kwamen 300 schoolkinderen op excursie, voor een rondleiding door het kerkgebouw en een kernachtige uitleg van het Paas-evangelie.

‘Er zijn al veel prachtige initiatieven genomen', zegt Ad. ‘Toch zullen we nog voortdurend de kerk in de buurt meer ‘gezicht' moeten geven. Een huis-aan-huis verspreide kleurenwaaier met het totale aanbod van de wijkgemeente draagt daar aan bij, evenals marktkramen op de braderieën in de buurt.

Verborgen
De Bethlehemkerk ligt in een keurige wijk voor de gegoede middenklasse. ‘Achter de mooie façade liggen de problemen hier meer verborgen', zegt Ad in zijn werkkamer. ‘Er is veel eenzaamheid.' Dat merkte hij onder andere doordat hij sinds zijn aantreden, half maart, is begonnen met een spreekuur, wekelijks op dinsdagmiddag. ‘Het is ons verlangen dat wijkbewoners die kampen met eenzaamheid de weg naar de gemeenschap van de kerk zullen vinden.'
Aan deze tafel heeft hij al veel leed voorbij zien trekken. Een vrouw, ooit incestslachtoffer, die tobt met de communicatie in haar huwelijk. Haar zoon lonkt naar de drugs. Een andere vrouw, die twee huwelijken achter de rug heeft, vertelt over de vervloekingen die in het ouderlijk huis over haar zijn uitgesproken. ‘Vrijwel elke zondag zijn er wel ‘zoekers' in de kerk. Een aantal oudgedienden hebben daar een fijne neus voor. Ze maken een praatje bij de koffie en als blijkt dat ze belangstelling hebben, brengen ze hen met mij in contact.'

Waar de protestantse gemeente in de Hofstad elders de broekriem stevig moet aanhalen (de bezuinigingen voorzien in meer dan een halvering van het aantal predikantsplaatsen van 15 naar 8), ontspringt de Bethlehemkerk de dans. In 2011 zijn twee predikanten bevestigd: ds. Laurens Jan Vogelaar als nieuwe gemeentepredikant en Ad, als missionair predikant. Ze werken nauw samen.

Over missionair draagvlak in de gemeente heeft Ad gelukkig niet te klagen. ‘Er is veel bereidheid. Vergis je niet: kerk-zijn in de context van een grote stad vraagt een heldere keuze. De gemeenteleden gáán ervoor. Wel vragen ze toerusting. Kort na mijn aantreden heb ik de aanwezigen tijdens een gemeenteavond gevraagd om eens een ongelovige uit hun omgeving in gedachten te nemen. Wat zou jij kunnen doen om die persoon in aanraking te brengen met het evangelie? En wat moeten we als kerk doen om je daarbij te helpen? Toen bleek dat ze behoefte hadden aan gesprekstraining. We hebben de IZB-cursus ‘Gunnend Geloven' aangeboden. Als er nu eens 10 deelnemers komen, zou dat al mooi zijn, dacht ik. Het werden er 42. Dat ervaar ik als een overvloedige verhoring van mijn gebed. En onmiddellijk denk ik daarbij: Dat gebeurt niet zomaar. God wil deze mensen gebruiken in zijn dienst. Dat geeft mij wel de verantwoordelijkheid te zoeken naar goede wegen om hen in te zetten.'

‘Het werken in Den Haag heeft me een scherper zicht gegeven op wie God is', vertelt Ad. ‘Hij is zoveel breder, zijn liefde gaat zoveel dieper dan ik ooit had gedacht. In deze gemeente ontmoet ik mensen die een ruig verleden hebben, waarin ze veel hebben uitgespookt waar God op z'n zachtst gezegd niet blij van wordt. Nu zijn ze ambtsdrager of op een andere manier zeer betrokken gemeentelid. Door hun getuigenissen ben ik opnieuw diep onder de indruk geraakt van de liefde van God. ‘
Tweede les: ‘Je kunt dit werk niet doen zonder gebed. Zeker, ook voor mijn werk als docent heb ik dagelijks gebeden, maar ik ervaar hier nog meer onze afhankelijkheid. Wonderlijk genoeg bid ik sinds de verhuizing naar Den Haag ook veel meer voor mijn vorige woonplaats, Hardinxveld; voor de predikant, de gemeente. Tijd nemen voor gebed is de basis van alles in de agenda. In een kennismaking met mijn nieuwe collega, de wijkpredikant van de Bethlehemkerk, hebben we dat meteen afgesproken, om geregeld tijd te nemen om voor elkaar, de gemeente en elkaars werk te bidden.'

 

Missionair werker
Ad Vastenhoud heeft een verleden als docent wiskunde; daarvóór werkte hij 7 jaar in het bedrijfsleven als tekenaar-constructeur. Daarnaast was hij altijd actief in kerkenwerk, onder andere als jeugdouderling. Ook was hij gedurende lange tijd betrokken bij het zendingswerk in Antwerpen.
Na zijn opleiding Godsdienst/Pastoraal Werk aan de CHE, studeerde hij in deeltijd theologie, in Kampen en Utrecht. Hij deed ervaring op als vicaris in de gemeente van de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. Toen hij zich in mei vorig jaar beroepbaar kon stellen, was dat de afronding van 11 jaar studie.
Ad Vastenhoud richt zich vooral op het missionaire werk (70%), maar verricht ook arbeid in de gemeente (30%). De wijkpredikant, ds. Laurens Jan Vogelaar, werkt op zijn beurt 70% van zijn dienstverband in de gemeente en 30% ten behoeve van het missionaire werk (30%). Op die manier kunnen beide predikanten nauw met elkaar optrekken en elkaar aanvullen.
De benoeming van Vastenhoud is mede gefinancierd dankzij bijdragen van fondsen als bijvoorbeeld de Maatschappij voor Welstand en de Vereniging Elim.


Eltheto - het nieuwe wijkcentrum naast het kerkgebouw -  wordt  meer en meer uitvalsbasis voor het missionaire werk gericht op de buurt. Er is een grootschalig buurtonderzoek gehouden (zie Blik op de buurt, in de bijlage), het missionaire werk in de wijk wordt daarop afgestemd.

De gemeente krijgt veel contact met zoekers. Momenteel zijn er al weer 9 mensen die hebben aangegeven in contacten, dat ze mee willen doen aan een Alpha-cursus. (Start in april). Andere conclusie is dat de buurt door het vernieuwde Eltheto dichterbij is gekomen voor gemeenteleden. Er komt een meer focus op de activiteiten gericht op de buurt. Momenteel overweegt de kerkenraad om een missionair diaconaal ouderling te benoemen voor het werk rond Brood voor de buurt, omdat vooral diaconale noden meer op het bordje komen van de gemeente. Eltheto krijgt mogelijk daardoor ook meer een diaconale functie.

Vanuit het project is aan activiteiten ondernomen:
• Alpha-cursus is gestart in september met 11 deelnemers.
• De eerste After-alpha is iets later van start gegaan met 15 personen: eigen programma van tien avonden. Mensen vragen om meer achtergrond informatie, de weg naar aanhaken bij de gemeenschap duurt langer. Op dit moment in afronding.
• Youth-alpha is voor de eerste keer georganiseerd in het najaar 2012. Eerst is begonnen vooral met eigen jongeren, in het tweede deel van het catecheseseizoen. Enkelen hebben een vriend of medescholier meegenomen die niet bij de kerk of geloof betrokken was. Op dit moment in afronding.
• Kerstlessen met de basisscholen, kleinschaliger dan het ‘Paaslesproject'. 130 kinderen in het kader van een kennismaken met elkaars geloof waren in de kerk voor een programma rond Kerst. (Op initiatief van een P.C. basisschool en een Hinduschool)
• Kerstavonddienst was dit jaar heel goed bezocht, kerk was te klein, met veel goede gesprekken.
• Oudejaarsavond, voor het eerst vanuit Eltheto. Mensen uit de buurt bleven veel langer hangen dan voorgaande jaren.
• Voorbereidingen voor The Passion.

 

Projectplan/looptijd project
Project Brood voor de buurt loopt tot 2016

 

 

« terug naar projecten