Groningen Martinikerk

De Martinikerk is een christelijke gemeente in het hart van de Groningse binnenstad. Een gemeente met een roeping. We vinden het belangrijk om de boodschap uit de bijbel uit te dragen. De kern daarvan is, in de woorden van het Nieuwe Testament: ’Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen’. De navolging van Christus is een centraal thema in onze geloofs­ gemeenschap. We zijn leerlingen van Hem en zo, door te leven in zijn voetspoor, zijn we getuigende gemeente. ‘Missionair zijn’ is dus geen losse activiteit, maar is verweven met heel het leven.

In de komende jaren willen we de Martinikerk ontwikkelen tot een inspiratiepleken oefenplaats. Waar gemeenteleden vorming en toerusting ontvangen. Waar zoekers en belangstellenden gastvrij onthaal vinden, aanschuiven en aanhaken. Waar speciale aandacht is voor studenten en andere jongvolwassenen, in pastoraat, cursussen en onderling contact.
Hart, hoofden handen– daar draait het om in de oefenplaats. In steekwoorden: groeien in gehoorzaamheid, onderlinge uitwisseling, delen van ervaringen, geloofsgesprek.Ds. Pieter Versloot
is sinds september 2016 predikant (60%) van de wijkgemeente Martinikerk. Daarnaast is hij parttime missionair predikant van de IZB.


Word vriend!

Om het werk mogelijk te maken is een kring ‘Vrienden van de Martini’ opgezet. Het is een gemeleerde groep betrokkenen: gemeente­ leden en/of hun familieleden, ondernemers, studenten, etc. Als u het werk in de Martinikerk een warm hart toedraagt, vragen we u toe te treden tot deze vriendenkring. Uw structurele steun is een belangrijke investering in de kerk van de toekomst. Klik hier en word Vriend van de Martini, of download hier de folder, of geef een gift via de Doneer Knop hierboven.

Vindplaats

‘De Martinikerk is voor mij een vindplaats. Ik heb een periode in m’n leven gekend waarin ik me soms afvroeg: ‘Geloof ik nog wel?’ In de Martinikerk heb ik op die vraag antwoord gevonden. Ik prijs me daar gelukkig mee, want het geloof geeft rust en houvast. Zo’n zes jaar geleden hebben mijn man en ik ons aangesloten bij deze gemeente. De rust en de ruimte van de ‘kathedraal’ spraken me meteen aan. Er is eerbied en de preek heeft inhoud. Toch heb ik helemaal niet het idee dat de gemeente een eilandje is, los van de werkelijkheid. Je wordt persoonlijk aangesproken, juist met het oog op het leven in deze tijd.

De kerkdienst op zondag ervaar ik als een rustmoment in de week. Het haalt je uit je dagelijkse beslommeringen, het relativeert veel van de dingen waar je druk mee kunt zijn. In de voorbede is ook altijd ruimte voor stil gebed om je eigen zorgen en vragen bij God neer te leggen. Als we daarna afsluiten met het gezamenlijke Onze Vader voel ik verbondenheid.

Een goede manier om ‘in te burgeren’ in de Martinikerk is lid te worden van een Noorderlichtkring. Eens in de twee weken komen de groepen gemeenteleden bij elkaar. Ik vind het heel waardevol om samen bijbelstudie te doen, met en voor elkaar te bidden, met elkaar mee te leven. Dit seizoen is het thema ‘Leven met lef’. Op de kringen behandelen we daarom de aartsvaders. Centraal staat de vraag hoe zij ons als gelovige, maar ook als gewone mensen met gebreken en tekortkomingen voorgaan en inspireren in het geloof. De Noorderlicht­ kringen wisselen elk jaar van samenstelling, zodat je steeds nieuwe mensen leert kennen. De gemeente is heel gemêleerd, maar er is onderling veel respect voor elkaars geloofs­ beleving. Dat vind ik kostbaar.‘

Annelies Noordhof­-Hoorn

Missionair vicariaat

De Martinikerk creëert ook ruimte voor (theologie)studenten die een vorm van missionair vicariaat willen doorlopen. Zij kunnen onder begeleiding van de missionair predikant praktijkervaring opdoen. Zo is de oefenplaats ook een investering in toekomstig missionair werk, elders.

Cruciaal

In mijn studententijd ben ik met de wijkgemeente Martinikerk in aanraking gekomen. Van huis uit was ik heel andere vormen gewend, maar dit was geen belemmering me er thuis te voelen. Ik volg catechisatie en hoop binnenkort belijdenis te doen.

Wat ik zo mooi vind aan de Martinikerk is dat ze duidelijk staat in de traditie die de kerk door de eeuwen heeft opgebouwd. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de liturgie. Tegelijkertijd wordt door de Woord­ verkondiging geprobeerd aansluiting te krijgen bij het dagelijkse leven van de kerkbezoekers.

Afgelopen zomer ben ik een paar dagen in een klooster geweest. Treffend vond ik het dat de monniken het doel van hun kloosterbestaan niet alleen omschreven als ‘dienst aan God’, maar ook als ‘een rustplaats in de maatschappij’. leven. De sfeer van het gebouw en de goede muziek dragen bij aan de onthaasting.

Ik heb het altijd erg gewaardeerd dat er ruimte is in de gemeente voor studenten. Door het organiseren van een preek­ bespreking, door lezingen, door ze passende taken binnen de gemeente te geven. Studenten bevinden zich in een cruciale, vormende levensfase. Een investering in de ontwikkeling van hun kennis en geloof is van groot belang.

Ze zullen daar later in hun leven de vruchten van plukken – en via hen ook andere gemeenten.

Aris van Ommeren

trans.gif

 

« terug naar projecten