Hilversum

Diependaalse kerk

In Hilversum is de IZB betrokken bij de gemeente rond de Diependaalse Kerk. Met de komst van ds. Gerard Kansen, in september 2008, heeft wijkgemeente Diependaal een nieuwe weg ingeslagen. Een kwart van de werktijd van de wijkpredikant bestemd is om de gemeente te helpen haar missionaire roeping te verstaan. In 2011 startte het project 'Vitamine G.

"Intiem en integer, mooie muziek en een heldere boodschap. Ik heb gevonden wat ik zocht." Met deze reactie typeert een bezoeker de Vitamine G-dienst in de Diependaalse Kerk.

Gerard: 'In deze diensten zoeken we ernaar het waardevolle te verenigen van de inhoudelijke gedegenheid van de protestantse traditie en het persoonlijke van de evangelicale geloofsbeleving. Deze combinatie is nieuw voor protestants Hilversum. In de dienst is ruimte voor lofprijzing en aanbidding, waarna in het Bijbels onderwijs aandacht is voor het Koninkrijk van God, dat in Jezus Christus is aangebroken. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de boodschap, waarna ruimte is voor persoonlijke voorbede door een daarin geschoold team. De openheid en betrokkenheid van de aanwezigen zijn kenmerkend voor deze nieuwe vorm van gemeente zijn in Hilversum. Elke tweede en vierde zondag van de maand is er een 'Vitamine G-dienst' in de Diependaalse kerk aan de Diependaalselaan 138 in Hilversum. De koffie staat klaar om 11.30 uur en de aanvang van de dienst is 12.00 uur.

Zie ook www.vitamineG.net en www.diependaalsekerk.nl

« terug naar projecten