Nieuwegein-Vreeswijk

Dagelijks dichtbij delen


Het project 3D is gesitueerd in Nieuwegein-Zuid, en is gericht op de wijken Fokkesteeg en Zandveld. We zijn verbonden aan de gemeente van ‘Hervormd Vreeswijk’ te Nieuwegein.

Het is een drie jarig project en gaat om Dagelijks Dichtbij Delen gericht op het toerusten van gemeenteleden tot het delen van hun leven met de mensen in de buurt waar ze wonen.

Historie
Hervormd Vreeswijk heeft in het verleden, vaker IZB-evangelisten gehad, die werkzaam waren in de wijk rond de Voorhof. Na een periode zonder is er gezocht naar nieuwe wegen. Het projectplan ‘verdiepen en verbinden’ is geschreven waarna ds Dirk de Bree is aangenomen als tweede predikant van de gemeente. Hij heeft naast het gemeentewerk een missionaire taak. Een concretisering van het eerste plan is in die tijd dat hij werkzaam was in de gemeente ontstaan en hij zocht naar manieren om gemeenteleden te stimuleren om dagelijks dichtbij te dienen.

Na een periode van voorbereiding gaven de gemeente en IZB in september 2012 het startsein en werd Willina aangesteld als missionair werker.

Doel
Gemeenteleden toerusten, een aantal gemeenteleden vormen een groep ‘bruggenbouwers’. Zij zien het als hun missie om op de plek waar ze wonen (en werken) Jezus’ liefde handen en voeten te geven. Ze laten zicht uitdagen om contacten aan te gaan met hun buren en ook verbindingen te leggen tussen mensen in hun buurt. Ook zijn ze op allerlei manieren dienstbaar in hun wijk. Het doel is om zo als christen aanwezig te zijn en tekenen van Gods Koninkrijk te laten zien.

Daarnaast wordt er een missionair traject met allerlei activiteiten ontwikkeld, passend bij de doelgroep die de bruggenbouwers tegenkomen. Op deze manier kunnen zij een brug vormen tussen buurt en kerk.

Gerealiseerd - zie ook de nieuwsbrief in de bijlage
Voor alle kinderen van de buurt wordt er ongeveer 6 keer per jaar een laagdrempelige kinderactiviteit georganiseerd. Er staat nu een enthousiast team dat deze activiteiten opzet. Er komen zo’n 50-70 kinderen.

Missionaire kinderclub opgestart, hier komen gemiddeld per keer 20 kinderen.

Alpha voor vrouwen.

Toerustingsmomenten voor de bruggenbouwer, wie zien elkaar eens per twee maanden. Bemoediging, gebed, toerusting zijn vaste onderdelen van deze avonden.

Huidige ontwikkelingen

Jaarlijks wordt een vakantiekamp georganiseerd voor mensen met een kleine portemonnee, maar ook gemeenteleden doen mee om te leren, dienen en verbinden.

Nabije toekomst
In de toekomst zal vooral ingezet worden op groei van de bruggenbouwers, zowel kwalitatief als kwantitatief. We hopen op een olievlekwerking. Samenwerking met gemeenteleden van andere kerken is ook al besproken.

Links

www.hervormdvreeswijk.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« terug naar projecten