Rotterdam-Zuid

'Licht op Zuid', Maranathakerk

De werker

Mijn naam is Martijn Weststrate. Ik ben 29 jaar, getrouwd met Jorien en sinds juli 2014 missionair werker bij Licht op Zuid. Ik ben op een bijzondere manier betrokken geraakt bij Licht op Zuid. Via Jorien kwam ik voor het eerst in aanraking met dit missionaire werk. Zij is vanaf het begin betrokken bij Licht op Zuid. Toen wij bijna 3 jaar terug een relatie kregen, kwam ik ook als bezoeker bij Licht op Zuid. Later ben ik mee gaan doen als medewerker in het leiden van Bijbelstudies en af en toe voorgaan in een viering. Het verlangen groeide om echt onderdeel te zijn van het leven van wijkbewoners. Daarom zijn we bewust in de wijk Bloemhof gaan wonen. We hadden toen niet gedacht dat ik een half jaar later zou worden aangenomen als missionair werker. Het is een voorrecht om deze taak te hebben binnen een gemeenschap waarin we mensen in aanraking brengen met het evangelie.

Achtergrond 'Licht op Zuid'
Licht op Zuid is een missionair initiatief vanuit de Maranathakerk in Rotterdam. Ruim vier jaar geleden sloot Theo Visser vanuit ICP aan bij het verlangen van de Maranathakerk om meer kerk te zijn voor de wijk. De Maranathakerk is een gereformeerde bondsgemeente binnen de PKN. De gemeente ontdekte echter dat er eigenlijk weinig mensen uit de wijken rond de kerk zelf naar de kerk komen. Daarom is Licht op Zuid in 2010 met veel enthousiasme opgestart. Het doel is om mensen uit de wijken rond de kerk (Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk) te bereiken met het evangelie en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen. In het begin stonden ruim 60 vrijwilligers aan de basis. Er kwam een Alpha cursus, men ging de straat op, er kwam kinderwerk en al vrij snel vieringen op zondag. Sinds juli dit jaar ben ik voor Licht op Zuid de missionair werker. Het is mijn verlangen om echt met mensen uit de wijk een gemeenschap te vormen waarin we met elkaar Jezus volgen.

Doel
Het doel van het project is om een zelfstandige geloofsgemeenschap te vormen met en voor mensen uit de wijk. De wijken waarop we ons primair richten zijn: Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk. Ik zou het heel mooi vinden als Licht op Zuid steeds meer een gemeenschap wordt in de wijk, waar mensen Jezus leren kennen, vergeving, herstel en bevrijding ontvangen en elkaar helpen om Jezus te volgen. Een gemeenschap als helende gemeenschap. Een gemeenschap die missionair is omdat in alles Jezus centraal staat.

Actueel
Op dit moment hebben we om de week hebben we een zondagse viering en wekelijks hebben we kinderclub en Bijbelstudie voor volwassenen. Zowel bij de zondagse viering als de bijbelstudie op dinsdagavond is er veel ruimte voor ontmoeting, omdat we met elkaar de maaltijd gebruiken.

We bereiken de meeste mensen door middel van bestaande contacten en relaties. We merken dat de mensen die bij Licht op Zuid komen het fijn vinden om er te komen. Onlangs nog zei iemand die er voor het eerst was ‘Het lijkt hier net een grote familie!’. God gebruikt de gemeenschap van Licht op Zuid om mensen bij Hem te brengen. Ik vind het altijd inspirerend wat er gezegd werd over de vroege kerk ‘Kijk, hoe lief ze elkaar hebben!’. Ik hoop en bid dat we met Licht op Zuid steeds meer daarop gaan lijken. De meest recente ontwikkeling is dat we druk bezig zijn om wekelijkse vieringen te realiseren. Voor veel mensen die komen bij Licht op Zuid is dit hun kerk. Een echte kerk komt wekelijks samen. We geloven dat een wekelijks vast ontmoetingspunt op de zondag verder kan helpen om een zelfstandige geloofsgemeenschap te worden.

Nabije toekomst
Naast het idee van wekelijkse vieringen zijn we aan het zoeken hoe we als Licht op Zuid meer nog een gezicht in de wijk kunnen worden. Er zijn veel goede ideeën: meer een open kerk zijn voor de wijk, aanbieden praktische hulp (taalles, huiswerkbegeleiding etc.) en meer de straat op om mensen uit te nodigen.

Zie verder: http://lichtopzuid.nl/

« terug naar projecten