Delfshaven-Spangen

Geloven in Spangen

Twee leden van het team met predikanten en missionaire werkers dat werkzaam is in/vanuit deze gemeente zijn verbonden met de IZB: missionair werker Nico van Splunter en missionair predikant Martijn van Laar. Hun werk concentreert zich rond een paar kernen:

Cursussen
De Oude Kerk belegt jaarlijks enkele Alpha- en Beta-cursussen, kringen waarin belangstellenden kunnen kennismaken met het christelijk geloof en vervolggroepen.

Toerusting

Gemeenteleden worden toegerust tot discipelschap in hun dagelijkse woon- en werkomgeving.
Een recent aangekocht pand, tegenover de kerk, aan de andere kant van de gracht, moet een impuls geven aan deze inzet. Het pand biedt goede gelegenheid voor de ontmoeting tussen wijkbewoners en gemeenteleden.

Contact met moslims
Missionair predikant Martijn van Laar richt zich op het contact met moslims. Er zijn veel contacten gegroeid met moslims in de wijk - vriendschappen ook - en in de gemeente groeit de belangstelling voor de ontmoeting met moslims. Martijn belegt cursussen over de islam en arrangeert ontmoetingen tussen gemeenteleden en leden van de moslimgemeenschap.

Diaconaat
Lange tijd kende de gemeente een inloophuis, ‘De Brug', waar wijkbewoners terechtkonden voor een praatje en een open maaltijd. Wekelijks was er een laagdrempelige samenkomst, op zondagmiddag. In 2011 is besloten die activiteiten over te hevelen naar het nieuwe pand, tegenover de kerk. Bij die verhuizing wordt ook gewerkt aan een verbreding van de doelgroep, waarbij gepoogd wordt bezoekers te activeren, om hun leven weer op de rails te krijgen. ‘We willen hen niet alleen een gastvrij onthaal bieden, maar hen ook motiveren om meer actief te participeren in de maatschappij', is het devies. Het werk in De Brug wordt gecoördineerd door Marieke Klaassen (die tijdens haar zwangerschapsverlof wordt vervangen door Kirsten Ooms).

Geloven in Spangen
In de afgelopen jaren heeft de gemeente pionierswerk verricht in de multiculturele stadswijk Spangen. Uitvalsbasis was 't Vinkje, een woonhuis in de wijk. Inmiddels is besloten om het werk op termijn onder te brengen in een multifunctionele ruimte in een nieuwbouwproject; in 2014 is het nieuwe onderkomen gereed. Tot die tijd wordt bij veel activiteiten gebruik gemaakt van de ruimte in de Margrietschool, waar Nico van Splunter veel mee samenwerkt. Bij het leggen van contacten wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten, bijv. in de school. Nico werkt samen met enkele huisgroepen van betrokken christenen in de wijk. Zie voor een impressie van het werk, de bijlage ('Een verrijking voor de wijk') of kijk het filmpje:

http://www.youtube.com/watch?v=s1INRcqfAM0&list=PL0B81CCABB370BCAE

De geloofsgemeenschap komt tegenwoordig bijeen in 't Kasteeltje. Nico van Splunter kreeg in 2015 sacramentsbevoegdheid. In mei 2016 kon Sita Bechan worden bevestigd, als eerste diaken. Twee weken daarna vond de eerste doopdienst van de gemeente plaats.

 

Martijn van Laar (links)
Nico van Splunter

Twitter: @nicovansplunter
Twitter: @geloveninspangen
Facebook: nicovansplunter
Facebook: geloveninspangen
www.geloveninspangen.nl
Linkedin: nicovansplunter

Websites:
Oude of Pelgrimvaderskerk
www.geloveninspangen.nl 

De wijkgemeente Delfshaven is één van de vijf stadskerken uit het onderzoek onder Young Urban Protestants (2011). Zie de bijlage voor het rapport.

Zie hieronder:

Spangen-huis van start

‘Typisch een gevalletje van win-win’, zegt student Martijn onderkoeld, terwijl hij zijn blik laat dwalen door het soutterain van het ‘Spangen-huis’. Samen met nog zes studenten verhuist hij naar een groot appartementencomplex aan het Staringplein. Ze betalen een prikkie aan huur, maar gaan elk minimaal 4 uur per week aan de slag in de wijk. En daarmee gaat een langgekoesterde droom van missionair werker Nico van Splunter (Geloven in Spangen, IZB) in vervulling.

Nu het plan is ontwikkeld, lijkt het eenvoudig, maar kom er maar eens op. Zo simpel is het: bied jongeren met een hart voor missionair-diaconaal werk goedkope huisvesting en laat ze in ruil daarvoor meedoen in het werk in de wijk. Anderhalf jaar geleden ontvouwde Nico het idee en hij wist de woningcorporatie mee te krijgen. Nico: ‘Het kostte geen moeite om de vijf verdiepingen verhuurd te krijgen. De jongeren doen ervaring op in hun vakgebied. Dat is voor hen veel aantrekkelijker dan vakken vullen bij Albert Heijn. Tegelijk vergroten ze de mogelijkheden van ‘Geloven in Spangen’ enorm. Ze zijn super-gemotiveerd.’

Op een koude dinsdagmiddag in januari zitten vier aspirant-bewoners op de bovenste verdieping klaar voor een kennismakingsgesprek. De boekenkast moet nog gevuld en belangrijker, de verwarming moet nog aangesloten, dus we houden de jassen aan. Jikke Vergragt, projectleider van woningcorporatie Woonstad, stommelt de trap op. 'Dit is een grote woning die nogal apart is ingedeeld en daardoor moeilijk te verhuren is. Bovendien is er een verhuurstop, omdat we het op termijn gaan slopen. De bewoners krijgen een tijdelijk beheer contract'. Dat verklaart de lage huurprijs. Ze steekt niet onder stoelen of banken dat ze ‘onwijs blij’ is met het initiatief. ‘Het is een groot voordeel dat de deelnemers elkaar al kennen, via de opleiding.’

Het wereldje is inderdaad klein. De vier volgen de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede; Arte (21) en Joël (21) hebben stage-ervaringen bij Geloven in Spangen, Martijn (21) liep stage bij het IZB-project in Zoetermeer, Peter (24) loopt stage bij een geloofsgemeenschap in Rotterdam-Zuid. Het wordt overigens niet louter een mannenaangelegenheid; met drie andere studentes worden nog afrondende gesprekken gevoerd. In februari kan alles in kannen en kruiken zijn.

De laptop wordt opengeklapt, ze hebben er vooraf goed over nagedacht. Het Spangen-huis staat een paar straten van het Sparta-stadion, in een sociaal-zwakkere wijk. De leden van de woongroep willen bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk, initiatieven ontplooien rond het thema ‘rondkomen en vooruitkomen’ en open staan voor inbreng van buurtbewoners. Aan ideeën geen gebrek: een open maaltijd, een huiskring rond de Bijbel, een filmavond, gesprekken over thema’s die bewoners na aan het hart liggen, voor tieners een muziekclubje of een kinderkookclub, huiswerkbegeleiding. Via de kinderen kan het contact ontstaan met ouders.

‘Dat gaat ons niet lukken, in vier uur…’, zegt Arte. ‘Laten we kiezen voor een groei-model. De kwaliteit moet voorop staan. We moeten ook inzetten op tijdstippen waarop er weinig te doen is in de wijk: op zaterdag en in de vakantieperiodes.

Jikke: ‘Zoek vooral verbinding met de wijkbewoners en probeer ze aan elkaar te verbinden. Misschien kun je aansluiten bij bestaande initiatieven. Kijk wat er gebeurt. Soms mislukt wat je hebt gepland, maar kan iets anders onverwacht succesvol zijn.’ De woningcorporatie heeft nog wel een potje voor de ontwikkeling van plannen. ‘Als je voor een knutselclub materiaal moet halen, mag geld het probleem niet zijn.’

Eens per kwartaal vindt er een tussentijdse evaluatie plaats met de woningcorporatie. Jikke: ‘Ik hoor graag welke signalen jullie krijgen van wijkbewoners.’ Ze benadrukt nog eens hoe blij ze is met het project. ‘75% van de woningen in deze wijk is in handen van Woonstad. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de leefbaarheid en we steunen graag initiatieven die maken dat bewoners zelf meer zorg gaan dragen voor hun woonomgeving. Dit plan past daar uitstekend bij. De directe opbrengst van dit soort sociale projecten is lastig te tellen en te meten, maar is heel belangrijk.’

Eens per maand is er een supervisiebijeenkomst met een mentor die door Geloven in Spangen wordt geregeld.

Uit de losse pols bespreken de jongens wie op welke verdieping gaat wonen. Er moeten nog een paar wandjes geplaatst en hoe zat het nu met die warm-water boiler?

En nog een klein, maar niet onbelangrijk puntje: In het kader van stadsvernieuwing gaan de huizen in dit deel van de wijk over anderhalf jaar tegen de vlakte. Ook het Spangen-huis. En dan? ‘Dan zien we wel verder. We zijn benieuwd hoe het gaat lopen.’

Koos van Noppen

 

« terug naar projecten