Rotterdam Kralingen

De Esch

Ageeth Palland is sinds begin september 2012 werkzaam als missionair-diaconaal werker in Kralingen.

Ageeth (33) volgde een opleiding tot logopediste. Na haar opleiding voor zending en werelddiaconaat aan De Wittenberg in Zeist werkte ze vier jaar als projectcoördinator van een rehabilitatiecentrum voor straatjongens in de sloppenwijken van Nairobi (Kenia); voor de GZB en Jeugd met een Opdracht (Lees daarover in de jubileumbundel van De Wittenberg).

In 2009, na haar terugkeer begon ze aan de Christelijke Hogeschool Ede een opleiding voor Godsdienst/Pastoaal Werk, die ze bijna heeft afgerond. Ze werkt als logopediste in het speciaal basisonderwijs in Ede en één dag per week is ze vrijwilligerscoördinator voor stichting Gave. Voor haar nieuwe functie vestigt ze zich in Rotterdam, waar ze ook haar werk als logopediste weer hoopt voort te zetten.

Rotterdam-Kralingen is één van de drie plaatsen waar de IZB vanaf september 2012 pioniert met een nieuwe vorm van missionair-diaconaat. Onder het motto ‘Dagelijks dichtbij dienen' worden gemeenteleden toegerust om in als christen te leven hun woon- en werkomgeving. De andere locaties zijn Nieuwegein en Capelle aan den IJssel.

Groei
De IZB was ook in de afgelopen jaren al betrokken bij het werk in de Rotterdamse stadswijk. Sinds het werk van evangelist Huibert Verdoold en de aanstelling van missionair predikant Mark van Pelt heeft de gemeente een doorstart mogen maken. Driekwart (!) van de huidige actieve kerkgangers is na 2006 lid geworden, onder wie een grote groep twintigers en dertigers die steeds meer het kader van de gemeente gaan vormen. Verwacht wordt dat de aanwas van de gemeente in de komende jaren ook vooral uit die leeftijdscategorie zal komen. ‘Kralingen West ziet zich als een gemeenschap van door God geroepen mensen die in woorden en daden getuige wil zijn van Jezus Christus en het heil dat door Hem in de kracht van de Heilige Geest aan de wereld uit genade geschonken is', aldus de gemeente in een mission statement. ‘Zij weet zich als deel van het geheim van het evangelie en zoekt naar mogelijkheden tot oprichting van tekenen van het Koninkrijk van God. Uit dankbaarheid voor de ontvangen liefde van God, wil zij in de stedelijke context van Rotterdam en in het bijzonder in Kralingen en de wijk ‘De Esch' gehoor geven aan de roeping tot navolging van Jezus Christus.'

Drie onderdelen
Sinds 2001 is de wijkgemeente actief in ‘De Esch'. Er zijn veel contacten gelegd door activiteiten zoals een kinderclub, wintermaaltijden, crea-workshops, tienerclubs en sportactiviteiten. Maandelijks zijn er Esch-meetings, laagdrempelige samenkomsten in een wijkgebouw.
Naast deze bestaande activiteiten zijn er nieuwe plannen ontwikkeld om met missionair-diaconaal werk actief te zijn in andere buurten van Kralingen-West (Lusthofstraat, Vlinderbuurt en Jaffa). Een derde onderdeel van het project betreft het algemene missionaire werk, met name de Alpha-(vervolg)cursus.

www.hervormdkralingenwest.nl

« terug naar projecten