Veenendaal

Hervormde gemeente

 

Missionair werker

Nico Grijzenhout is sinds eind jaren '80 in de Hervormde gemeente te Veenendaal werkzaam. 'De aanleiding was de ervaring dat God mij voor dit werk riep. Mijn drijfveer is het verlangen dat mensen met Jezus Christus leven.'


Het werkterrein omvat de negen wijken van de Hervormde gemeente te Veenendaal en richt zich op het evangelisatiewerk, het jeugdwerk en het diaconaat.

De afgelopen tijd heeft voor Nico een deel van zijn tijd in het teken gestaan van deelname aan de beleidsgroep die het diaconaal- missionaire profiel van het pand Markt 10 gestalte geeft.

Samen met anderen werkt hij momenteel aan
- de ontwikkeling van een diaconaal spreekuur.
- de samenstelling (vanuit diverse vakgebieden) van een praktische preekhandreiking, gericht op de gemeenschappelijke eredienst.

In de komende periode staan de volgende punten op de agenda: De versterking van de gemeenschappelijke eredienst, huisgemeenten, agapèmaaltijden en dagelijkse contacten.

Zie de artikelen: Een aanpak met dynamiek op www.markt10.nl

Begeleiding

Een begeleidingscommissie bewaakt de omvang en de samenstelling van de taken van Nico. Ze navigeert deskundig de richting en inhoud van zijn werk, met oog voor zijn persoonlijke aspecten. De leden komen uit diverse sectoren van de samenleving en uit de diverse kerkelijke organen. Emailadres voorzitter: kees.huibers@gmail.com

Gebedspunten
Gebed om de doorwerking van de Bijbelwoorden en van de kracht van de Heilige Geest in het dagelijks leven van de gemeenleden.

Impressie van deelnemer maaltijdkring

In het Veens kerkblad lazen we over de maaltijdkringen. We waren  al snel enthousiast over dat initiatief. Het leek ons een goede manier om een aantal mensen uit de kerk, maar ook anderen, wat beter te leren kennen.

Onze groep bestaat uit 7 personen. We kenden elkaar niet persoonlijk maar veelal wel van gezicht. Als maaltijdkring eet je regelmatig bij elkaar thuis. In onze kring is dat eens per maand. Tijdens deze maaltijden praten we met elkaar over alles wat ons bezighoudt in het leven en het geloof of wat er toevallig als gespreksstof langskomt, heel ongedwongen en gezellig. In onze groep ervaren wij dat als erg plezierig en het onderlinge contact wordt hierdoor versterkt. Wij vinden het waardevol om elkaar op deze manier te ontmoeten. Ook dit is “gemeente zijn”. Iets voor u, voor jou? mogelijk dat u/jij ook enthousiast wordt.

Algemene info

Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen via:  info@markt10.nl

Links

www.markt10.nl

www.hervormdveenendaal.nl

« terug naar projecten