Zoetermeer

Perron 61


Perron 61 is een missionair ontmoetingscentrum in de wijk Oosterheem in Zoetermeer. Het is een project van de Protestantse Kerk in Zoetermeer (PGZ). De wijkgemeente Ichthuskerk/Oosterkerk heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoering van het project. Sinds de opening van de nieuwe Oosterkerk (2014) is ook Perron Centrum opgezet, waarbij wordt gewerkt aan meerdere vormen van kerkzijn ('mixed economy of church'). 

'Perron 61'  staat middenin een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen. Dat zie je terug aan het programma: veel activiteiten voor kinderen en tieners. In 2001 begon het project ‘Perron 61', een samenwerking van de hervormde Ichthuskerk, met de christelijk-gereformeerden en Nederlands-gereformeerden.

Op zondag zijn er in een nabijgelegen school ‘Perronmeetings', laagdrempelige bijeenkomsten, waarin buurtbewoners kennismaken met het evangelie.

‘De Perrongemeenschap kent geen drempels. Iedereen is hier van harte welkom en kan naar believen deelnemen aan activiteiten. Maar als het gaat om de navolging van Jezus Christus zijn we helder: dat is een ander verhaal. We hebben een hoge doelstelling en een lage drempel.'

Kijk hier voor het projectplan.

Historie
Perron 61 bestaat sinds 2001. Perron 61 is een normaal woonhuis midden in de wijk Oosterheem. In en rondom dit huis organiseren wij tal van activiteiten voor jong en oud. Vanaf het begin was het de bedoeling om in deze nieuwe wijk als kerk anders aanwezig te zijn. Via relatiegericht werk willen we het evangelie communiceren door middel van Woord en daad.

In de 2008 iz een wissel omgezet. Toen zijn we gestart met het bouwen aan een nieuwe christelijke gemeenschap. Inmiddels vinden er eens in de twee weken samenkomsten plaats. Deze zijn gericht op mensen zonder kerkelijke binding. Inmiddels is er een nieuwe gemeenschap ontstaan.

Doel
Wij willen het evangelie verkondigen in Woord en daad. Dat betekent dat we over het evangelie willen vertellen maar er ook echt willen zijn voor iedereen. Daarbij speelt de gedachte ‘barmhartig zijn zonder er iets voor terug te verwachten’  een belangrijke rol. De werkwijze die wij hanteren is relatiegericht werken. In al onze activiteiten speelt dat ook een rol. Het zoeken naar wezenlijke contacten tussen mensen onderling.

Wat is gerealiseerd
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van het tiener- en jongerenwerk. Inmiddels zijn er verschillende activiteiten ontwikkeld voor de doelgroep. Op verschillende manieren zijn er een groot aantal tieners betrokken bij Perron 61.

Vorig jaar zijn we gestart met het intensiveren van het kringwerk (Groeigroepen) rondom de Perronmeetings. Het afgelopen jaar zijn we van twee naar vijf groepen gegroeid waarin mensen elkaar ontmoeten, samen nadenken over de bijbel en bidden.Missionair werker is Arte Havenaar, benoemd in 2015. Lees voor een nadere kennismaking het interview in Tijding.

Websites:

www.perron61.nl

www.perronmeetings.nl

www.geloveninoosterheem.nl

Facebook Perron61:

https://www.facebook.com/pages/Perron61/128578223970040

Facebook Perronmeetings: https://www.facebook.com/pages/Perronmeetings/321601371288894

 

 

 

« terug naar projecten