Literatuur als spiegel

Tjerk de Reus

Wie het evangelie wil communiceren, doet er goed aan zich (ook) te verdiepen in de hedendaagse cultuur. Kun je aansluiten bij wat er leeft aan religieus verlangen? Of juist niet?

Tjerk de Reus, literatuur-criticus van o.a. Friesch Dagblad en De Nieuwe Koers (v/h CV/Koers) is al zo'n 20 jaar actief in het fascinerende landschap van de schone letteren. Hij zegt: ‘Uit reacties van lezers weet ik dat romans door velen worden gelezen. Kerkelijke lezers zijn bezig met recente moderne literatuur. Niet zonder reden. Romans kunnen inzicht geven in menselijke ervaringen en verhoudingen, in diepe vragen van existentiële aard. Ze raken ons in onze diepste persoonlijke ervaringen. Literatuur is een spiegel, waarin we allereerst onszelf zien. Ook zie je, al lezend, iets van de aard van onze cultuur.

Voor mensen die geloven dat de kerk niet losstaat van de wereld, vormt de hedendaagse literatuur een interessant terrein. Voor de communicatie van het evangelie, maar ook voor de eigen bezinning levert de literatuur veel aanknopingspunten. De misère van het menszijn wordt in de letteren vaak indringend geschilderd. Soms indringender dan we zouden willen horen. In de teksten die ik periodiek op deze IZB-website (hier in de downloads, rechts) hoop te publiceren, wil ik op zoek gaan naar raakvlakken tussen kerk en wereld, tussen cultuur en evangelie. Ik zal geen complete besprekingen van romans geven, maar de focus leggen bij intrigerende motieven, en die voorzichtig van een theologische duiding voorzien.'

Tjerk de Reus

Contact: mail of zie:
www.tjerkdereus.nl