Een ware bevrijding

Weekpreek van Ad Vastenhoud, missionair predikant IZB, Den Haag, voor EO Live, 4 maart.

“Gelukkig zijn mensen die bescherming zoeken bij de Heer. Zij zullen zien hoe goed Hij is.” (Psalm 34 vers 9 – BGT)

In mijn werk als predikant in Den Haag ontmoet ik een bont gezelschap mensen: blank en gekleurd, linkse en rechtse stemmers, hoog en laag opgeleid, werklozen, brildragers, ligfietsers – enfin, de gewone mensenwereld.

Sommigen hebben in hun opvoeding helemaal niets meegekregen van het christelijke geloof.

Anderen herinneren zich de Bijbelverhalen van de basisschool – maar daar is het bij gebleven.

Omdat ze daar bewust voor gekozen hebben. Of door de omstandigheden waar ze in terechtgekomen zijn.

In gesprek vertellen ze waarom ze contact willen met iemand van de kerk. Ze hebben een verlangen naar echt geluk en werkelijke vrede. Ze voelen zich ongelukkig of ontevreden en zijn teleurgesteld geraakt in het leven.

Best moedig om dat zo uit te spreken, want voor veel mensen ligt dat anders, die herkennen dat niet. Die zijn tevreden zoals het gaat.

Ze hebben genoeg lieve mensen om zich heen en zoeken het in zichzelf. Dat bleek wel uit de reacties die we eerder vanavond gehoord hebben.

Daarom vind het een voorrecht om op te trekken met die mensen die wel contact zoeken en met hen door te praten over de waarde en de betekenis van het christelijke geloof.

Daarbij lezen we ook uit de Bijbel en probeer ik aan te haken bij de verhalen, wanneer ze die nog kennen van vroeger.

Het is mooi om keer op keer te zien, wat dit met hen doet. Ze ervaren een innerlijke verandering waardoor ze anders in het leven komen te staan.

Het luisteren naar die woorden uit de Bijbel geeft dat ze rust en vrede ontvangen en zich gelukkig gaan voelen. Een ware bevrijding.

Ik moest hieraan denken toen ik las over het debat – afgelopen maandag in Leiden. De lijsttrekker van de Christen Unie, Gert-Jan Segers, en cabaretier Arjen Lubach kruisten de degens over de plek van religie in de samenleving.

Lubach sprak zich uit tegen christelijke scholen, omdat hij het gevaarlijk vindt wanneer onbewezen aannames de levens van kinderen tot 18 jaar gaan beïnvloeden.

Is het hem werkelijk om die kinderen te doen? Of heeft zijn standpunt meer te maken met zijn christelijke opvoeding, waar hij definitief afstand van genomen heeft. Hij ervaart dat als een ware bevrijding.

Als ik dat lees, denk ik aan al die mensen die ik heb ontmoet en die het evangelie als bevrijdend hebben ervaren.

Omdat het geloof in God en de Bijbel blijkbaar niet berust op onbewezen aannames. God is een levende Werkelijkheid die Zijn goedheid toont aan ieder die zijn geluk en bescherming bij Hem zoekt. (Psalm 34 vers 9)

Weet dat Hij je met open armen zal ontvangen als je naar Hem toe gaat!