Eerste avondmaalsviering bij 'Geloven in Spangen'

In de missionaire gemeente Geloven in Spangen (Rotterdam-West) heeft zondag 4 september voor het eerst een avondmaalsviering plaatsgevonden.

‘Het was een bijzondere mijlpaal’, zegt missionair werker Nico van Splunter, die voorging in de dienst. ‘Vijftig jaar geleden, in 1967, is de kapel van Spangen gesloten.’ Aan de eerste viering ging een ruime voorbereiding vooraf. ‘Voor veel gemeenteleden was het de eerste keer dat ze avondmaal vierden. We hebben er met z’n allen naar toegeleefd.’
De jonge multiculturele gemeente is ontstaan vanuit het missionaire werk van de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven en de IZB. Nico van Splunter kreeg in 2015 sacramentsbevoegdheid. In mei 2016 werd de eerste diaken bevestigd. Twee weken daarna vond de eerste doopdienst van de gemeente plaats.

En zo stonden ze gisteren voor het eerst allemaal in een grote kring. De kinderen kregen een zegen.
Geloven in Spangen viert voortaan maandelijks avondmaal. Een speciaal moment is de viering van volgende maand. Dan gebruiken ze het oude zilveren avondmaalsgerei uit de vroegere kapel van Spangen.