Eerste doopdienst missionaire pioniersplek Zwijndrecht

Het was een bijzondere doopdienst, in de Oude Kerk in Zwijndrecht. Vier bezoekers van de missionaire pioniersplek gingen kopje onder in het grote bassin. Het was de eerste doopdienst voor ‘Het Badhuis’, ook voor missionair werker Peter Huijser.

Peter preekte in de dienst over de gelijkenis van de verloren zoon. ‘Of meer nog over de vader die al heel lang op de uitkijk staat en hem met open armen ontving; al stonk de zoon als een zwerver. Kom zoals je bent - was het thema.’
Geen van de vier dopelingen had een christelijke achtergrond. ‘Toch zeggen ze alle vier met zoveel woorden altijd het gevoel te hebben gehad dat God er was, dat Hij bij hen was, of zoals één zei: ‘een hand op m’n schouder legde’. De vier, een man, een vrouw en een echtpaar, behoren tot de kring van geregelde bezoekers van de vieringen. ‘In de bijeenkomsten zijn doop en avondmaal zo nu en dan aan de orde gesteld. Het verbaast dan ook niet, dat de vraag op een gegeven moment kwam’, vertelt Peter. ‘En toch was het verrassend. Het eerste verzoek maakte veel los. Bij meerderen bleek een sluimerend verlangen om via de doop verbonden te zijn met Jezus en zijn gemeente.

Twee van de vier hebben het in (recente) verleden veel te kampen gehad met verslaving. ‘Bij de doop hebben we expliciet verwoord dat zij uit de macht van de satan zijn bevrijd en nu onder de heerschappij van Christus staan.’