'Geloven in Spangen' krijgt status 'missionaire gemeente'

De kerkenraad van de Pelgrimvaderskerk (Delfshaven) heeft besloten het missionaire pionierswerk te bestempelen als 'wijkgemeente in wording'.

(Voor de kenners: het betreft toepassing van ordinantie 2-18a uit de kerkorde, dat eerder is toegepast bij bijv. de missionaire gemeente De Fontein in Apeldoorn en ICF Gouda). Het besluit van de kerkenraad is een volgende stap voor 'Geloven in Spangen' op weg naar zelfstandigheid.

Vanuit de Pelgrimvaderskerk is ruim 10 jaar geleden pionierswerk begonnen in de wijk Spangen, waar 50 jaar geleden de laatste kerk werd gesloten. Het werk is gezegend. Wekelijks zijn er vieringen, er zijn programma's op school, tiener- en kinderclubs. Er is een multiculturele geloofsgemeenschap ontstaan die wordt gedragen door wijkbewoners.  Dit jaar is de eerste diaken bevestigd en zijn de eerste doopdiensten gehouden. Voorganger is Nico van Splunter., missionair werker van de IZB.