Gesprek tussen de generaties

In het kader van IZB-Focus ging ouderen en jongeren in de hervormde gemeente van Maarssen zondag met elkaar in gesprek

De themadienst onder leiding van ds. Jan-Maarten Goedhart, teamleider van IZB-Focus, stond in het teken van Luc 5, waar Jezus een man met huidvraat geneest. Na afloop van de dienst gingen gemeenteleden met elkaar in gesprek. De groepen werden ingedeeld op basis van het tweede cijfer van hun leeftijd, dus alle 11-,21-, 31-, 41-, 51-, 61-jarigen etc.vormden één groep. Zo'n tachtig deelnemers namen deel aan het gesprek, dat werd besloten met een lunch.