Het begon met een fiets en een stadsplattegrond

Margrietha Reinders beschrijft de ontwikkeling van een van de eerste Protestantse pioniersplekken in ons land, 'Heilig Vuur West'.

‘Wat begon met een fiets en een stadsplattegrond is nu een nieuwe pionierskerk. Echt een wonder!’
Margarietha Reinders beschrijft in haar boek ‘Heilig vuur’ haar ervaringen als missionair pionier in Oud-West, een Amsterdamse volksbuurt. In zeven jaar tijd ontstond er een geloofsgemeenschap, ‘Heilig Vuur West’, één van de eerste pioniersplekken in Nederland.

Met aanstekelijk enthousiasme beschrijft ze hoe ‘na zeven jaar theologie en twintig jaar predikantschap’ het pionierswerk ontdekte, in haar achtertuin lezend in het basisboek ‘Als de kerk opnieuw begint’. ‘Er ging een wereld voor me open. Voor het eerst las ik hier de term ‘gemeentestichting’ of sterker nog: ‘kerkplanting’. Het stichten en planten van christelijke gemeenschappen bleek al wortels te hebben in de oergemeente in Jeruzalem, die zich al vroeg afsplitste naar Antiochië en Damascus’(…). De gedrevenheid en enorme dynamiek van die gemeentestichtingsbeweging aan het begin van de jaartelling maakte grote indruk op mij.’

Tegelijk ervoer ze het contrast met de kerk, zoveel eeuwen later. ‘Een soort museum van goede gewoonten, christelijke overtuigingen en gebruiken. Met de dominee als conservator en de kerkenraad als bewaker van de omgangscultuur. Ik had daar zelf aan bijdragen en meegedaan, zonder het te zien. En ik hield van de kerk met mijn hele hart. Maar in bijna niets leek deze kerk nog op de kleine, levendige nieuwtestamentische groepen christenen in de steden van Klein-Azië.’

Dat werd het begin van het pioniersavontuur in een stadswijk waar geen kerk meer was; een ontdekkingsreis met meer vragen dan antwoorden. Ze vindt houvast in de woorden van Paulus: ‘Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heert God uitgekozen om de wijzen te beschamen, wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen.’ Reinders: ‘Voor mij als pionier zijn deze paar zinnen een medicijn geweest en een grote troost. Vooral in die jaren, toen er nog zo weinig tot stand leek te komen en ik niets anders had om op terug te vallen dan mijn geloof, dat eigenlijk in maatschappelijk opzicht geen been meer had om op te staan.’

Ze beschrijft het ontstaan van een jonge christelijke gemeente met alle ups en downs, en formuleert in het voorbijgaan voor de goede verstaander allerlei lessen: ‘Wie niet enorm nieuwsgierig is naar mensen, zal niet slagen als pionier’; ‘Discipelschap begint bij jezelf’; ‘Teleurstelling en frustratie, je afgeserveerd en alleen voelen, horen net zo goed bij pionierswerk als diepe vreugde, gein, humor, dankbaarheid en bezieling. Het een kan niet zonder het ander!’; ‘Echt krediet zit niet in geld’.

Inmiddels heeft Margrietha haar werk in Oud-West overgedragen. Ze is nu pionier in Betondorp. ‘De kracht van het christelijk geloof ligt, vrij vertaald, in vertrouwen, genade en in het luisteren naar de Schriften. Een nog steeds actuele bodem onder onze pionierskerk. Dat is zeker geen ouderwetse of vreugdeloze overtuiging. Ik heb gemerkt wat een blijmoedige, eenvoudige waarheid het is, vaak tot mijn eigen verwondering en dankbaarheid.’

Het boek ‘Heilig vuur; een pioniersreis voor beginners’, 112 pag. € 12,90, is verkrijgbaar via http://webwinkelvindingrijk.nl/winkel/heilig-vuur-een-pioniersreis-voor-beginners/