Missie Dordt

De stichting Dordtse Evangelisatie is in samenwerking met de IZB een campagne begonnen om geld in te zamelen voor de aanstelling van een missionair werker/coördinator in Dordrecht.

Als alles volgens plan verloopt, kan de nieuwe medewerker (m/v) begin volgend jaar aan de slag. Hij of zij krijgt een belangrijke rol in de coördinatie van het missionaire werk dat op het eiland van Dordrecht plaatsvindt. Er zijn wel meer dan 40 kerken en geloofsgemeenschappen en elke gemeente heeft zo haar eigen speerpunten. Er is veel bereidheid tot samenwerking, alleen ontbreekt het vaak aan organisatiekracht. 
De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de impact van dat werk kan toenemen als we de handen ineen te slaan, activiteiten meer op elkaar afstemmen en ervaringen delen. Opdat meer mensen in onze stad de bevrijdende boodschap van Jezus Christus leren kennen.

De nieuwe werker wordt nauw verbonden aan het missionaire centrum ‘VanAlle Tijden’ aan de Grotekerksbuurt 42-44. Lees er meer over op www.dordtse-evangelisatie.nl