Kringserie aangevuld met vier nieuwe boekjes

Deze nieuwe bijbelstudieboekjes dragen de titels 'Dienstbaar en toegewijd', 'Koninklijk gezelschap', 'Waarheid in liefde' en 'In de kracht van de opstanding'.

Dienstbaar en toegewijd

Bevat negen bijbelstudies over 1 Petrus.
Petrus roept christenen op om heilig te leven en spoort lijdende christenen aan tot volharding.
Het is een aanmoediging om toegewijd aan God te leven.

Koninklijk gezelschap

Bevat negen bijbelstudies over mensen uit de kring rondom David.
Het leven van David wordt belicht vanuit diverse personen en biedt inspiratie om te leven in dienst van God.

Waarheid in liefde

Bevat tien bijbelstudies over moeilijke uitspraken van Jezus.
Soms doet Jezus uitspraken die we in eerste instantie niet begrijpen, die onverbloemd de waarheid zeggen of spreken over dingen die we liever onbesproken laten. Niet om het ons onnodig moeilijk te maken, maar uit liefde om ons in de ruimte van zijn genade te zetten.
Uitdaging om je te verdiepen in Jezus’ woorden en in wat het betekent om Hem te volgen.

In de kracht van de opstanding

Bevat tien bijbelstudies over Handelingen, met name over minder bekende gedeelten.
Geïnspireerd door de heilige Geest verkondigen de apostelen het evangelie van de opgestane Heer aan joden en heidenen. Het bijbelstudieboekje bevat een aanmoediging om het evangelie te verspreiden.