Noorderlicht Rotterdam wordt zelfstandige wijkgemeente

Vijf jaar nadat een kleine groep vrijiwilligers het pionierswerk begon krijgt Noorderlicht Rotterdam de status van zelfstandige wijkgemeente.

De Algemene Kerkenraad van Rotterdam-Centrum het voorstel aangenomen dat Noorderlicht vanaf 1 augustus een zelfstandige wijkgemeente wordt. Wat dus een kleine vijf jaar geleden begon als een initiatief van een paar mensen is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gemeenschap die verantwoordelijkheid kan dragen voor zichzelf. Er zijn nu ca. 250 vaste betrokkenen bij Noorderlicht en daaromheen nog een heel aantal mensen die op 'lichtere' manier een lijntje hebben met Noorderlicht.

Er is veel dankbaarheid over wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd, zegt voorganger Niels de Jong, missionair predikant van de IZB. Er zullen de komende maanden nog wel een aantal formele stappen gezet moeten worden (o.a. het uitbreiden van het aantal ambtsdragers, afstemming met de classis, etc.). Op deze manier wordt Noorderlicht een wijkgemeente die op haar beurt zich ook wil inzetten voor het bredere geheel van missionair en diaconaal werk in Rotterdam-Centrum.