Paasbrunch in 'De Esch'

Het missionaire werk in Rotterdam Kralingen-West organiseerde op Stille Zaterdag een Paasbrunch voor wijkbewoners.

Aan tafel bij ‘Vita Nova’ in een voormalig schoolgebouw in de Kralingse wijk ‘De Esch’, wordt onvervalst Rotterdams gesproken. ‘We zijn maar met een klein cluppie vandaag’. Die constatering houdt verschillende bezoekers het eerste kwartier nogal bezig. Een groepje oudere dames zit klaar aan de fris gedekte tafels. In de hoek staat het buffet klaar. Na een paar telefoontjes haken nog een paar buurtbewoners aan (‘We dachten dat het 12 uur begon…’) en moeten er zelfs tafels bij gezet.
‘Bij de wintermaaltijden zijn we met 40 mensen of meer’, zegt Jopie, de nestor van het gezelschap. ‘Dan zit het hier stampvol. Nou ja, er kan altijd nog iemand bij. Want ‘nee-verkopen’, daar houden ze hier niet van. Zo is het toch? richt ze zich tot een vrijwilligster. ‘”Nee” vinden jullie toch een moeilijk woordje?’

Jopie (90) heeft ook dit keer de soep gemaakt. Ondanks haar hoge leeftijd is ze een van de stamgasten bij de open maaltijden, ook bij de maandelijkse Esch-meetings, de laagdrempelige vieringen van het missionaire werk dat vanuit de Hoflaankerk in deze wijk wordt georganiseerd. ‘We zijn met 7 begonnen, nu zijn we met 25.’
Missionair werker Ageeth Palland heet iedereen welkom en opent de maaltijd met gebed. Veel bezoekers hebben iets meegenomen voor de maaltijd. Soep, broodjes, salade, hartige taart, fruit – het kan niet op en de sfeer zit er goed in; er wordt druk gepraat, gelachen. Een van de bezoekers werpt zich op als ober en gaat met koffie en thee rond. Jopie krijgt de complimenten voor de soep.

Ze woont in een flat voor ouderen. ‘Ik ben wel alleen maar niet eenzaam’, zegt ze. ‘Jarenlang heb ik er in het bestuur gezeten, ze weten me wel te vinden. Elke dag komt er wel iemand binnenwapperen.’ Via social media onderhoudt ze contact met haar kleinkinderen.

Aan het eind van de maaltijd is er een kort filmpje. ‘Uit Amsterdam’, zegt Ageeth met enige aarzeling, want zoiets beken je liever niet in Rotterdam. Als de eerste reacties (‘Emsterdèm? Waar leg dat?’) zijn geluwd, vertelt Q-music-presentator Wietze in het filmpje over Pasen en hoe de ontmoeting met Jezus hem bevrijdde van de angst voor de dood. ‘Pasen is niet alleen iets van lang geleden, maar is ook van betekenis voor vandaag. De opgestane Jezus kan ook nu in je leven opduiken’, vat Ageeth het filmpje samen. ‘Ik wens jullie goede Paasdagen. 30 april is er weer een Eschmeeting.’

Bij het afscheid, schiet Jopie me nog aan. ‘Kun je me die foto’s niet even appen?’