Pionieren in het spoor van de Geest

"Niet ik ben hier de eerste pionier, dat is de Heilige Geest." Ds. Wolter Stijf wordt parttime missionair werker/buurtpastor in zijn woonplaats Rosmalen.

Vanuit het raam van zijn studeerkamer heeft hij zicht op een grote bouwkraan. Buiten is de woonwijk nog volop in ontwikkeling. Binnen werkt hij aan plannen voor een nieuwe pioniersplek.

De Groote Wielen is een nieuwe wijk van Rosmalen, gemeente ’s Hertogenbosch. De uitgestrekte deelwoonwijken omsloten door waterlopen dragen namen als Broekland, Vlietdijk, Hoven en Waterplas. Tal van voorzieningen staan de bewoners ter beschikking: winkels, een gezondheidscentrum, scholen, sport- en recreatie-accommodaties. Behalve een kerkgebouw. Ds. Wolter Stijf (56) gaat er na de zomer aan de slag als (parttime) missionair werker/buurtpastor.

‘Het kwam op mijn pad’, zegt Wolter,. Sinds 2004 werkt hij in deze regio, in zijn eerste gemeente in het Noord-Brabantse dorpje Meeuwen. ‘Ik geniet van contacten met mensen, binnen én buiten de kerk. Liever niet in de voorkamer, gewoon midden in het leven, aan de keukentafel. Dat ‘pastoraat onderweg’ vind ik wezenlijk: heb je wat te vertellen en – vooral - te luisteren? Ik vond het wel een mooi compliment dat iemand van buiten mijn gemeente eens zei: ‘We zien u ook als ónze dominee…’
Meeuwen maakt met o.a. Veen en Wijk en Aalburg deel uit van een reeks protestantse gemeenten in het Land van Heusden. Sinds 2010 is Wolter ook voor één dag per week verbonden aan de Bethel-gemeente, net als Meeuwen een gemeente met een Gereformeerde-Bondssignatuur, in het centrum van Den Bosch. ‘De combinatie van het gemoedelijke dorp en de dynamische stad boeit me.’

Uitdaging
‘Ik ga graag het gesprek aan met mensen die niet of anders geloven. Dat heb ik altijd gehad – ook toen ik vóórdat ik theologie studeerde, werkzaam was op het Ministerie van Landbouw. In de middagpauze pakte ik weleens het whiteboard erbij en gaf een geïnteresseerde collega tekst en uitleg over een aspect van het christelijk geloof. Ook als iemand het niet met me eens is, kan hij een uitstekende gesprekspartner voor me zijn. Dat is me liever dan de onverschilligheid. Een gesprek over een oprechte overtuiging daagt me uit.’

Spannend
Door een samenloop van omstandigheden kwamen Wolter en zijn vrouw in de nieuwbouwwijk aan de rand van Rosmalen terecht. ‘De pastorie in Meeuwen was aan een grondige opknapbeurt toe. Met de kerkenraad zijn we het gesprek aangegaan of ik van de ‘woonplicht’ kon worden ontheven. We vonden in deze nieuwe wijk een mooie huurwoning. Toen we hier goed en wel gesetteld waren, ontdekte ik in gesprekken in het appartementencomplex, bij de buurtbarbecue, in de wijk, etc. dat er heel wat werk aan de winkel is. Je kunt wel een wijk bouwen zonder kerkgebouw, de vragen naar geloof en zingeving blijven. Soms zitten ze net onder de oppervlakte, totdat iemand er over begint. Voor dergelijke gesprekken wil ik beschikbaar zijn. Dat zijn spannende ontmoetingen, omdat ik zelf ook in het geding ben. De diepe vragen - Bestaat God wel? Doet Hij er toe in ons leven? – raken ook mijn bestaan. Door die gesprekken word je gevormd, ook als predikant.’

Netwerk
In de afgelopen maanden heeft Wolter samen met de IZB en de Protestantse Kerk in Nederland geïnvesteerd in een plan om naast zijn werk in Meeuwen en Den Bosch te gaan pionieren als buurtpastor in De Groote Wielen. Hij heeft een netwerk aangeboord in de wijk, contact gelegd met de Protestantse gemeente Berlicum-Rosmalen (die hier formeel ‘zeggenschap’ heeft). De medewerkers van een welzijnsinstantie en van wijkcentrum Windkracht 5 verlenen alle medewerking als hij een gesprekskring wil starten rond de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof van René van Loon. ‘Hopelijk ontstaat daaruit het begin van een christelijke ontmoetingsplek van mensen ‘die wat met God gekregen hebben, omdat ze ontdekt hebben dat Hij wat men hen heeft.’
Ook via andere kanalen gaat Wolter proberen contact te leggen met wijkbewoners, via open maaltijden en een eventueel buurtspreekuur.

Wolter: ‘Je kunt al te makkelijk concluderen dat ‘moderne mensen niet van het evangelie willen weten’. Maar de praktijk leert me anders. Er is meer interesse voor het evangelie dan je denkt. Als getuige van de Opgestane ben ik uitgezonden naar mensen binnen en buiten de kerk.’