Cursus 'Secularisatie van het hart' volgeboekt

In het kader van de permanente educatie voor predikanten geeft dr. Herman Paul, bijzonder hoogleraar Secularisatiestudies, in de komende weken de cursus Secularisatie van het hart: over vorming en misvorming van verlangen.

Herman Paul: ‘Verlangen is een relevant thema, deels natuurlijk omdat onze kapitalistische cultuur om manipulatie van verlangens draait. Maar ook omdat theologen van Augustinus tot Calvijn, vóór de opkomst van Verlichting en piëtisme, verlangen in hun mensbeeld centraal hadden staan. De cursus brengt Augustinus daarom in gesprek met onze ‘economie van verlangen’: wat kunnen wij van de kerkvader leren?’

De cursus leert deelnemers vanuit het perspectief van ‘verlangen’ naar mensenlevens, culturele trends en kerkelijke praktijken te kijken. Ze reikt handvatten aan om over verlangen het gesprek aan te gaan – in het pastoraat, in missionaire ontmoetingen of in gesprek over de liturgie.

De cursus wordt georganiseerd door de IZB en de GZB, en vindt plaats op 22 september, 27 oktober en 1 december 2017, van 13.00-16.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort. Kosten: € 75. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, de cursus is volgeboekt.