‘Spangenzondag’ in de Oude Kerk van Delfshaven

‘Als God bij jou wil zijn en jij wilt bij God zijn, dan hoort de doop daarbij, vind ik’, zegt Selma (45) in een interview tijdens de morgendienst op Spangenzondag, 22 oktober, in de Oude Kerk van Delfshaven.

Gemeenteleden van Spangen moesten vroeg uit de veren, normaal gesproken begint hun dienst om half twaalf, maar zondag 22 oktober waren ze om tien uur te gast in de ‘moedergemeente’. een gezamenlijk initiatief, om de onderlinge band te verstevigen. Na de preek gaf missionair pionier Nico van Splunter een kort presentatie van Geloven in Spangen en interviewde hij Selma. Ze vertelde hoe ze opgroeide in een streng islamitisch gezin. Als vrijwilligster van het ‘Huis van de wijk’ liep ze diaken Hennie tegen het lijf. ‘Ze gaf me een omhelzing en zei: God zij met je. De zondag daarna ben ik naar de kerk gegaan en ik voelde: dit is wat ik moet doen.’

In november wordt ze samen met haar jongste zoon gedoopt in de jonge multiculturele gemeente Geloven in Spangen (GiS).
Tijdens de dienst namen gemeenteleden van GiS het avondmaalszilver in ontvangst, dat afkomstig is uit de Kapel van Spangen, die in 1967 is gesloten. Vijftig jaar na dato wordt er in Geloven in Spangen weer avondmaal gevierd.

Na afloop van de dienst werd er gezamenlijk geluncht, in het nieuwe wijkgebouw van GiS, ‘Tussen hemel en aarde’. Het pand wordt 4 november om 13.30 uur officieel geopend door o.a. de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver.

In februari worden de rollen omgedraaid, dan volgt een ‘Oude Kerk-zondag’ in Geloven in Spangen.