Zendingstheoloog pur sang

Ds. Nelly van Kampen-Boot, die zaterdag 13 mei op 57-jarige leeftijd overleed, stond aan de wieg van de Alpha-cursus in Nederland.

Na haar theologiestudie en uitzending naar Indonesië (GZB) was Nelly van 1993 tot 1997 hoofd van de afdeling vorming en toerusting van de IZB. In die periode vond de introductie plaats van de Alpha-cursus in Nederland. Ds. Jan Maarten Goedhart, de huidige teamleider van IZB-Focus, was daar destijds als collega van haar bij betrokken. ‘Nelly was een door en door missionair mens. De IZB stak zijn nek uit, door samen met de Evangelische Alliantie en Youth for Christus de cursus in Nederland uit te geven. Dat was mede aan haar te danken. Ze was wars van hokjes en vakjes. Dat zag je ook aan haar netwerk. Ze schakelde net zo makkelijk met theologen binnen de evangelische beweging als binnen de Protestantse Kerk in Nederland en de Wereldraad. Telkens als onze wegen zich later kruisten was ik weer onder de indruk van haar opgewekte no-nonsense geloof. Nuchter, kwetsbaar en echt. Wat een verlies voor de kerk van Maleisië en voor ons allemaal.’

In 1986 is Nelly voor de GZB uitgezonden naar Indonesië waar zij verbonden was aan het toerustingsinstituut van de Torajakerk in Tangmentoe. In 1992 moest zij vervroegd terugkeren naar Nederland, omdat de visa van de toen aanwezige zendingswerkers werden niet meer verlengd. In de Torajakerk wordt nog steeds met veel waardering gesproken over de inzet van Nelly.

Na haar dienstverband bij de IZB werd ze predikant, eerst in Axel (1997), later in Pijnacker (2002). Ze was getrouwd met predikant/publicist Pieter van Kampen; hij overleed in 2009. In 2011 werd ze uitgezonden naar Maleisië, waar ze missiologie en Nieuwe Testament doceerde.

 

Een fragment uit haar werk: 'Genade is het meest onlogische woord dat ik ken'
(Uit: Mijn Psalm, Boekencentrum, Zoetermeer, 2009).