Toerusting, advies, cursussen, nieuwsbrieven

Advies per telefoon en per mail
De afdeling Toerusting wordt regelmatig benaderd door gemeenteleden met vragen of opmerkingen van missionaire aard. Graag staan we u te woord of geven we een reactie, per telefoon, mail of post. U kunt contact met ons opnemen per telefoon (033-4611949), mail (info@izb.nl) of post (IZB, Breestraat 59-61, 3818 BH Amersfoort).

Cursussen
Voor de toerusting van gemeenteleden heeft de IZB diverse cursussen beschikbaar. Bijvoorbeeld Gunnend Geloven, Zoeken naar woorden en Moeilijke Vragen. Als kinderen andere wegen gaan, bevat onder andere bijbelstudie- en gespreksvragen over kerkverlatende kinderen. Een totaal-overzicht vindt u onder cursussen/trainingen.

Neemt u gerust contact op als u in uw gemeente een bijeenkomst wilt beleggen over een missionair thema (bijv. Christen zijn op school en op je werk, Hoe groot is je netwerk?, Zijn je buren op de hoogte van het heil? Ontdek je plek in het Koninkrijk, Werken met je door God gegeven gaven, Naar een open gemeente, enz.). Ook voor doelgroepen in de gemeente (bijv. vrouwen, jonge lidmaten, doopouders) stellen onze adviseurs graag een programma samen.

Artikelen

De beste evangelist is een 'gewoon' gemeentelid, die in haar/zijn dagelijks leven leeft in de navolging van Christus; op het werk, in de buurt, in de familie- en vriendenkring, op de sportclub, etc. De IZB biedt u daarbij graag ondersteuning.  Onder 'Verdieping' vindt u een groot aantal artikelen, ter toerusting en bezinning.

Boeken en meer
Niet alleen boeken die u zelf als gelovige en als getuige verder helpen, ook boeken bedoeld voor uw contacten worden door ons gesignaleerd en besproken. Steeds vaker horen daar ook films en sites bij. De IZB zal in de toekomst ook films bespreken die u samen met belangstellenden kunt bekijken en bespreken. Het gaat dan niet alleen om christelijke films, zoals de Nativity Story (http://www.izb.nl/index.php?aId=523&hilite=nativity) of The Passion of the Christ. Er zijn ook films die niet nadrukkelijk naar het Evangelie verwijzen die toch het bekijken en bespreken waard zijn.

Sites
Samen met de Christelijke Gereformeerde kerken ontwikkelde de IZB een viertal sites, bestemd voor mensen die op zoek zijn naar meer informatie over het christelijk geloof. Vragenovergeloven.nl en Gelovenindekerk.nl zijn de eerste twee. Het is de bedoeling dat u belangstellende uit uw omgeving attendeert op deze sites. Dat kan mondeling en per mail, maar het gaat ook goed (of beter) via Twitter en Facebook. Bezoek ook zelf deze sites om ze te leren kennen en beter te kunnen verwijzen.