Areopagus cursussen en trainingen

Meld je hier aan voor één van de activiteiten. 

NB: Vanaf september 2017 is er een aanpassing voor permanente educatie. Lees hier de informatie

-----------------------------------------

 ONTVOUWEN - Studiemiddagen en tweedaagse

Dit voorjaar verscheen van de hand van Bert de Leede en Ciska Stark het nieuwe homiletische handboek Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk. Als Areopagus brengen we de inhoud ervan graag in bespreking met predikanten en proponenten om daar onze winst mee te doen voor de wekelijkse preekpraktijk. Na drie studiemiddagen waarin telkens twee hoofdstukken worden besproken aan de hand van (korte) papers van de deelnemers, is er een cursus waarin we de stof verwerken in een aantal praktische oefeningen. Er zijn maximaal 12 plaatsen voor deze cursus. 

Ontvouwen I - 31 mei
Ontvouwen II - 21 juni
Ontvouwen III - 30 augustus
Ontvouwen in de praktijk - cursus 2 en 3 november

 • Cursusleider: dr. Paul Visser
 • Datum en locatie studiemiddagen: 31 mei, 21 juni, 30 augustus van 13.00-16.00 uur. Kerkgebouw de Kandelaar, Nijkerk.
 • Datum en locatie tweedaagse: 4 en 5 oktober, Mennorode, Elspeet 
 • Tarief: € 320,-
 • Aantal deelnemers: 12 personen
 • Aanmelden via de website

De tweedaagse is in principe niet los van de studiemiddagen te volgen. Heeft u hiervoor toch interesse dan kunt u contact opnemen met de IZB via 033 - 46 11 949. In ieder geval wordt er vanuit gegaan dat het boek 'Ontvouwen' vooraf grondig gelezen is. 

ACTUALITEIT OP DE KANSEL

Tweedaagse cursus over tijdbetrokkenheid in de preek

Soms lijkt het alsof je er niet omheen kunt. Er gebeurt een aanslag of een ramp. Mediaberichtgeving overspoelt de samenleving en de gemeente. Het nieuws houdt iedereen bezig. 

Dan komt de gemeente op zondag samen. Wat doe je dan? Wat zeg je dan? ‘Niets zeggen’ lijkt geen optie. ‘Erin opgaan’ heeft ook zeer bepaalde risico’s. Actualiteit kan ook een soort tirannie zijn. Hoe voorkom je dat de preek een slappe doublure wordt van wat in de krant staat? Hoe voorkom je dat prediking en gebed ‘media-gestuurd’ worden en wij ons laten dicteren door wat belangrijk lijkt? Maar wat zeg je dan? Hoe kom je tot verdieping, misschien zelfs tot duiding?

In deze training verkennen we deze problematiek. Allereerst bestuderen we een historische casus. Op de zondag na de Röhm-Putsch, op 8 juli 1934, preekte Bonhoeffer over Lukas 13.1-5. Het is een preek die bij uitstek ingaat op dat wat die week is gebeurd. En tegelijkertijd is de preek een verdieping ervan en overstijgt de preek ook ‘die Welt der Zeitungen’. Bonhoeff er benoemt dat zelfs als een groot risico voor de prediking: dat wij in de kerk door de krant gedicteerd worden. De tweede bron die we aanboren is een klein boekje van Rowan Williams (‘Writing in the Dust’). Williams was ten tijde van de aanslag in één van de Twin Towers. Hij schreef
over die gebeurtenis, over de theologische en liturgische attitude in een ramp. De derde werkvorm is de eigen ervaring. In de voorbereiding proberen we preken van collega’s te verzamelen, die gehouden zijn na een ‘grote gebeurtenis’. We bestuderen die preken gezamenlijk, en kijken in retrospectief wat daar gebeurt, wat daar gezegd wordt. Die gezamenlijke studie dient ertoe om onszelf te prepareren, om te oefenen in duiding en onderscheidingsvermogen. Wat leren wij hiervan voor het moment dat dit zich weer aandient? Dat is geen hypothetische toekomst, maar dat ligt zeer waarschijnlijk ‘om de hoek’.

De training heeft tot doel om te komen tot ontwikkeling in theologische en liturgische attitude: Welke houding heb je in je cultuur en in je directe omgeving wanneer iets schokkends gebeurt? Ten tweede is de training een gezamenlijke oefening in ‘discernment’, in onderscheidingsvermogen. Hoe functioneert je theologie en je maatschappelijke engagement, wel of niet, ten tijde van grote gebeurtenissen?

Literatuur
• Dietrich Bonhoeff er: Predigt zu Lukas 13.1-5. London 8. 7. 1934. Dietrich Bonhoeff er Werke 13, pp. 365-371, Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag 1994.
• Dietrich Bonhoeff er: Vorlesung über Homiletik. Dietrich Bonhoeff er Werke 14, Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag 1996.
• Rowan Williams: Writing in the Dust. After September 11. Hodder & Stoughton, London 2002.
• Peter Zimmerling: Bonhoeff er als Praktischer Theologe: ‘Die Lehre vom Predigt’, pp. 77-108, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006.

 • Cursusleider: ds. Kees van Ekris
 • Data: 26 en 27 juni 2017
 • Locatie: de Wittenberg, Zeist
 • Cursustarief: € 65,- (excl. overnachten) Thuis overnachten is mogelijk, de eerste dag eindigt om ca. 21.00u. 
 • Overnachtingsmogelijkheden: de Wittenberg, hotel Corrona in Zeist of hotel Oud London in Zeist. Meer informatie ontvangt u na aanmelding.
 • Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, de bijeekomst is volgeboekt

PREDIKING ALS VRIJSPRAAK

Cursus in samenwerking met de TUA

Sinds vorig jaar organiseert Areopagus samen met de TUA een cursus voor contextuele prediking voor predikanten uit de PKN en de CGK. Vanwege het Luther-jaar kiezen we ditmaal voor het thema van 'de rechtvaardiging van de goddeloze'. Samen gaan wij na, zowel theologisch als praktisch, op welke wijze de 'vreemde vrijspraak' haar bevrijdende functie dient te krijgen in de verkondiging. Wij vragen ons af wat de reformatie ons daarover leert én hoe wij daar in onze cultuur adequaat woorden aan geven.

Ter voorbereiding bestuderen we de volgende literatuur:

- Sibylle Rolf, Zum Herzen sprechen (Studie over rechtvaardigingsleer van Luther mbt de prediking van het evangelie), p. 235-375
- Iain H. Murray, Lloyd Jones, Messenger of Grace, p. 29-126

 • Cursusleiders: Prof. Dr. Maarten Kater en dr. Paul Visser
 • Data: 6 en 7 september 2017
 • Tarief: € 295,-
 • Locatie: Mennorode in Elspeet
 • Aantal deelnemers: 12 personen
 • Aanmelden via de website

KRACHTIG PREKEN

Elke week moet je een preek maken. Een hoge roeping. Een prachtig werk. Een creatief proces. Een blijvende uitdaging. Maar ook een zware klus. Af en toe zelfs een onmogelijke opgave. Areopagus wil je hier graag bij van dienst zijn. Tijdens tweedaagse cursussen gaan we met groepen van maximaal zes collega's samen aan de slag om ons te oefenen in 'krachtig preken'. Wij focussen daarbij op de drie elementen die daaraan bijdragen:

 • Goede Schriftuitleg in combinatie met een hermeneutische vertaalslag op relationeel niveau
 • Spirituele betrokkenheid van de prediker bij de boodschap die hij vertolkt
 • Blijvende ontwikkeling van basale communicatieve vaardigheden

Deelnemers moeten ter introductie op de cursus het nieuwe boek van Bert de Leede en Ciska Stark, Ontvouwen. Protestantse Prediking in de Praktijk, lezen dat als leidraad zal dienen voor de praktische oefening. Daarbij willen we de cursussen zo veel mogelijk laten aansluiten bij het kerkelijk jaar, zodat deelname ook direct vruchtbaar kan worden gemaakt voor de praktijk. De eerste cursus wordt gehouden op 9 en 10 november en is gericht op de komende adventstijd. De komende twee jaar zullen we deze cursus geregeld aanbieden.

 • Cursusleiders: Dr. Paul Visser
 • Data: 9 en 10 november 2017
 • Tarief: € 295,-
 • Locatie: Mennorode in Elspeet
 • Aantal deelnemers: 6 personen
 • Aanmelden via de website

Aanmelden activiteiten Areopagus