Areopagus cursussen en trainingen

  • Leeskring 'Spreken over God'; tussen religie en atheïsme, woensdagmiddagen 17 januari, 14 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei 2018. De leeskring is inmiddels volgeboekt. 

Meld je hier aan voor één van de activiteiten. 

NB: Vanaf september 2017 is er een aanpassing voor permanente educatie. Lees hier de informatie

----------------------------------------

STUDIEDAG 'OPSTANDINGSKRACHT IN WOORDEN:

Met het oog op Goede Vrijdag en Pasen bieden we je in het begin van de Lijdenstijd een studiedag aan om je qua taal, qua thematiek en qua contemplatie te richten op het grote Paasfeest. Voorlopige werktitel van de dag is ‘Opstandingskracht in woorden’. Hoe bemiddel je in prediking de kracht die uitgaat van de opstanding van Jezus Christus? Kun je dat ook belemmeren? Een studiedag met literaire, exegetische en missionaire bijdragen die je inspireren voor de Paaspreek.

STUDIEDAG 'VERLOS ONS VAN DE BOZE'

Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf en ds. Kees van Ekris

Op woensdag 30 mei organiseert Areopagus/IZB een studiedag rond de thematiek 'Verlos ons van de boze'. Op de dag, waar prof Beatrice de Graaf zal spreken (schrijfster van het pamflet 'Heilige Strijd'), gaat het over twee kernthema's van vandaag.

Enerzijds: Spreken over kwaad. In media worden wij voortdurend geconfronteerd met beelden en werkelijkheden van hard kwaad. Hoe spreken we daarover in de kerk, hoe benoemen we het kwaad precies, hoe durven we te zeggen wat we als kwaad zien? Tegelijkertijd gaat het om de thematiek van verlossing. Hoe spreken wij over de overwinning van het kwaad? Is die overwinning in prediking en sacrament ook te beleven? Tot welke strijd tegen welk kwaad inspireren wij de gemeente?

Prachtige thematieken, omdat ze een impuls kunnen betekenen voor prediking en reflectie, qua actualiteit, durf en verdieping.

TRAINING 'PREDIKANT EN PIONIER'

Binnen Areopagus en de IZB focussen we ons niet alleen op prediking an sich, maar ook op de bevruchting van prediking in pioniersplekken en in reguliere gemeentes. Wat kunnen we van elkaar leren? Wat beschouwen we eigenlijk als missionaire prediking? Die vraag staat centraal op deze tweedaagse training. Paul Visser en Niels de Jong zijn beiden zowel predikant als pionier, en ze hebben bovendien zicht op allerlei andere reguliere en innovatieve plekken in Amsterdam en Rotterdam. Wat heeft hun ervaring hen geleerd qua missionaire prediking? Samen geven zij de cursus en nemen ze deelnemers mee in wat gaande is rondom missionaire prediking.

Aanmelden activiteiten Areopagus