Areopagus cursussen en trainingen

Meld je hier aan voor één van de activiteiten. 

-----------------------------------------

PUTTEN UIT DE BRON

Inkeer, concentratie, bezinning en gebed

Deze retraitedagen zijn heilzaam en worden dit keer georganiseerd in de week na Pinksteren. Een prachtige gelegenheid om het gevierde heil te laten doordringen, de belemmeringen tot het heil te beseffen en tegelijkertijd er opnieuw uit te leven. Tijdens deze dagen bepalen persoonlijke en gezamenlijke meditatie, zang en gebed het ritme van de dag. We ontvangen dr. Jos Douma (Zwolle) die ons inwijdt in de kracht van de lexicon continua. Vrijdagavond zal ds. Kees van den Berg (Gouda) te gast zijn, en ons helpen via muziek, boek en film op het spoor te komen van betekenislagen in cultuur, kerk en ons eigen bestaan.

 • Leiding: ds. Bert-Karel Foppen en dr. Paul Visser
 • Data: van vrijdag 9 juni 10.00 uur tot zaterdagmiddag 10 juni, 16.30 uur
 • Locatie: ‘Mollenvlied’, Hattumseweg 14, Vaassen
 • Prijs: € 150,- all in
 • PE-punten: 0,75
 • Aanmelden via de website

--------------------------------------------

ACTUALITEIT OP DE KANSEL

Over tijdbetrokkenheid in de preek

Soms lijkt het alsof je er niet omheen kunt. Er gebeurt een aanslag of een ramp. Mediaberichtgeving overspoelt de samenleving en de gemeente. Het nieuws houdt iedereen bezig. 

Dan komt de gemeente op zondag samen. Wat doe je dan? Wat zeg je dan? ‘Niets zeggen’ lijkt geen optie. ‘Erin opgaan’ heeft ook zeer bepaalde risico’s. Actualiteit kan ook een soort tirannie zijn. Hoe voorkom je dat de preek een slappe doublure wordt van wat in de krant staat? Hoe voorkom je dat prediking en gebed ‘media-gestuurd’ worden en wij ons laten dicteren door wat belangrijk lijkt? Maar wat zeg je dan? Hoe kom je tot verdieping, misschien zelfs tot duiding?

In deze training verkennen we deze problematiek. Allereerst bestuderen we een historische casus. Op de zondag na de Röhm-Putsch, op 8 juli 1934, preekte Bonhoeffer over Lukas 13.1-5. Het is een preek die bij uitstek ingaat op dat wat die week is gebeurd. En tegelijkertijd is de preek een verdieping ervan en overstijgt de preek ook ‘die Welt der Zeitungen’. Bonhoeff er benoemt dat zelfs als een groot risico voor de prediking: dat wij in de kerk door de krant gedicteerd worden. De tweede bron die we aanboren is een klein boekje van Rowan Williams (‘Writing in the Dust’). Williams was ten tijde van de aanslag in één van de Twin Towers. Hij schreef
over die gebeurtenis, over de theologische en liturgische attitude in een ramp. De derde werkvorm is de eigen ervaring. In de voorbereiding proberen we preken van collega’s te verzamelen, die gehouden zijn na een ‘grote gebeurtenis’. We bestuderen die preken gezamenlijk, en kijken in retrospectief wat daar gebeurt, wat daar gezegd wordt. Die gezamenlijke studie dient ertoe om onszelf te prepareren, om te oefenen in duiding en onderscheidingsvermogen. Wat leren wij hiervan voor het moment dat dit zich weer aandient? Dat is geen hypothetische toekomst, maar dat ligt zeer waarschijnlijk ‘om de hoek’.

De training heeft tot doel om te komen tot ontwikkeling in theologische en liturgische attitude: Welke houding heb je in je cultuur en in je directe omgeving wanneer iets schokkends gebeurt? Ten tweede is de training een gezamenlijke oefening in ‘discernment’, in onderscheidingsvermogen. Hoe functioneert je theologie en je maatschappelijke engagement, wel of niet, ten tijde van grote gebeurtenissen?

Literatuur
• Dietrich Bonhoeff er: Predigt zu Lukas 13.1-5. London 8. 7. 1934. Dietrich Bonhoeff er Werke 13, pp. 365-371, Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag 1994.
• Dietrich Bonhoeff er: Vorlesung über Homiletik. Dietrich Bonhoeff er Werke 14, Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag 1996.
• Rowan Williams: Writing in the Dust. After September 11. Hodder & Stoughton, London 2002.
• Peter Zimmerling: Bonhoeff er als Praktischer Theologe: ‘Die Lehre vom Predigt’, pp. 77-108, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006.

 • Cursusleider: ds. Kees van Ekris
 • Data: maandag 26 en dinsdag 27 juni 2017
 • Plaats en kosten: nog niet bekend
 • PE punten: 2,5
 • Aanmelden via de website

Aanmelden activiteiten Areopagus