Areopagus cursussen en trainingen

Meld je hier aan voor één van de activiteiten. 

NB: Vanaf september 2017 is er een aanpassing voor permanente educatie. Lees hier de informatie

----------------------------------------

 KRACHTIG PREKEN

De cursus is volgeboekt.

Elke week moet je een preek maken. Een hoge roeping. Een prachtig werk. Een creatief proces. Een blijvende uitdaging. Maar ook een zware klus. Af en toe zelfs een onmogelijke opgave. Areopagus wil je hier graag bij van dienst zijn. Tijdens tweedaagse cursussen gaan we met groepen van maximaal zes collega's samen aan de slag om ons te oefenen in 'krachtig preken'. Wij focussen daarbij op de drie elementen die daaraan bijdragen:

 • Goede Schriftuitleg in combinatie met een hermeneutische vertaalslag op relationeel niveau
 • Spirituele betrokkenheid van de prediker bij de boodschap die hij vertolkt
 • Blijvende ontwikkeling van basale communicatieve vaardigheden

Deelnemers moeten ter introductie op de cursus het nieuwe boek van Bert de Leede en Ciska Stark, Ontvouwen. Protestantse Prediking in de Praktijk, lezen dat als leidraad zal dienen voor de praktische oefening. Daarbij willen we de cursussen zo veel mogelijk laten aansluiten bij het kerkelijk jaar, zodat deelname ook direct vruchtbaar kan worden gemaakt voor de praktijk. De eerste cursus wordt gehouden op 9 en 10 november en is gericht op de komende adventstijd. De komende twee jaar zullen we deze cursus geregeld aanbieden.

 • Cursusleiders: Dr. Paul Visser en ds. Kees van Ekris
 • Data: 9 en 10 november 2017
 • Tarief: € 195,- incl. hotelovernachting met ontbij in Centrum van Zeist / € 125,- excl. overnachting
 • Locatie cursus: de Wittenberg, Krakelingweg 10, Zeist
 • Aantal deelnemers: 12 personen
 • indicatie studiebelasting: 2 ECTS (voormalige PE-punten)
 • Aanmelden kan via het formulier

SPREKEN OVER GOD; TUSSEN RELIGIE EN ATHEïSME

Theoloog dr. Wim Dekker, oud-collega van de IZB, verzorgt voor Areopagus vijf studiemiddagen over twee nieuwe boeken, van Bram van de Beek en Tómas Hálik

Op 28 november verschijnt het laatste deel in de systematisch theologische serie van prof. dr. Bram van de Beek. Het is gewijd aan de vraag: Hoe spreken wij adequaat over God? Eerder kwam deze vraag aan de orde in het vorige deel, dat handelde over God de Schepper. In dit deel gaat het over God de Vader. Van de Beek brengt zijn consequente christologische benadering van het spreken over God hiermee tot voltooiing. Het boek kreeg de titel mee: Mijn Vader, uw Vader.

Eerder dit jaar verscheen een nieuw boek van Tomas Halik: Ik wil dat jij bent. Het kreeg de ondertitel mee ‘Over de God van liefde’. In zijn denken over de vraag hoe wij op verstaanbare wijze met onze tijdgenoten kunnen spreken over God put Halik uit de bronnen van mystici en de afatische theologen van de vroege kerk. Deze benadering roept nogal wat vragen op, maar prikkelt zeker tot nadenken over de vraag of naast het spreken over God als persoon ook het spreken over God als diepste geheim van de werkelijkheid een eigen betekenis heeft. Halik voert voortdurend het gesprek op het grensvlak van overgeleverde religie en de verwerping daarvan in het atheïsme.

De twee boeken zijn in het geheel niet met elkaar te vergelijken, maar zijn beide voor hedendaagse theologen en predikanten behulpzaam om dieper na te denken over de kernvraag in elk missionair gesprek: Wie is God en hoe kunnen we Hem kennen?

Areopagus belegt vijf studiemiddagen waarin beide boeken o.l.v. dr. Wim Dekker besproken zullen worden. Voor de liefhebbers volgt er nog een zesde middag waarin prof. dr. Bram van de Beek in zal gaan op vragen, die zijn overgebleven.

 • Cursusleider: Dr. Wim Dekker
 • Data: woensdagmiddagen 17 januari, 14 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei 2018
 • Tarief: € 75,-
 • Plaats: De Kandelaar Nijkerk
 • Aantal deelnemers: 12 personen
 • Indicatie studiebelasting: 3,5 ECTS (voormalige PE-punten)
 • Aanmelden kan via het formulier

STUDIEDAG 'OPSTANDINGSKRACHT IN WOORDEN:

Met het oog op Goede Vrijdag en Pasen bieden we je in het begin van de Lijdenstijd een studiedag aan om je qua taal, qua thematiek en qua contemplatie te richten op het grote Paasfeest. Voorlopige werktitel van de dag is ‘Opstandingskracht in woorden’. Hoe bemiddel je in prediking de kracht die uitgaat van de opstanding van Jezus Christus? Kun je dat ook belemmeren? Een studiedag met literaire, exegetische en missionaire bijdragen die je inspireren voor de Paaspreek.

 • Studieleiders: ds. Kees van Ekris en Dr. Paul Visser
 • Datum: 27 februari 2018 (datum onder voorbehoud)
 • Tarief: 
 • Locatie: midden van het land 
 • Aanmelden kan via het formulier

TRAINING 'PREDIKANT EN PIONIER'

Binnen Areopagus en de IZB focussen we ons niet alleen op prediking an sich, maar ook op de bevruchting van prediking in pioniersplekken en in reguliere gemeentes. Wat kunnen we van elkaar leren? Wat beschouwen we eigenlijk als missionaire prediking? Die vraag staat centraal op deze tweedaagse training. Paul Visser en Niels de Jong zijn beiden zowel predikant als pionier, en ze hebben bovendien zicht op allerlei andere reguliere en innovatieve plekken in Amsterdam en Rotterdam. Wat heeft hun ervaring hen geleerd qua missionaire prediking? Samen geven zij de cursus en nemen ze deelnemers mee in wat gaande is rondom missionaire prediking.

Aanmelden activiteiten Areopagus