Miskotte-leeskring, vanaf januari 2017

Tussen nihilisme en religiositeit

Binnen de IZB/Areopagus is er een mooie traditie ontstaan van ‘leesmiddagen’. Verspreid over het jaar verzamelen we ons vijf keer rondom in het oog springende theologie en literatuur. Dat wat op je studeerkamer ligt om gelezen te worden, lezen we nu met elkaar. Dat is een vruchtbare manier van theologiseren: met elkaar lezen en bespreken. Eerder waren er de studiemiddagen rondom de Christelijke Dogmatiek van G. van den Brink en C. van der Kooi, rondom de theologie van A. van de Beek en rondom de boeken van H. Vreekamp, M. Wisse en Th. Halik. Op die middagen was een grote diversiteit van collega’s aanwezig en kwamen de fundamentele vragen op tafel. Ook dit jaar is er in ons studieaanbod een cursus in deze traditie, opnieuw geleid door dr. Wim Dekker.

We gaan dit keer samen Miskotte lezen. Met name kerngedeeltes uit ‘Als de goden zwijgen’. We lezen dit mooie, pittige boek opnieuw omdat daar aanleiding toe is. Wanneer je de onderstroom in onze cultuur aanvoelt, merk je dat de bewegingen die Miskotte benoemde, bijvoorbeeld de pendelbeweging tussen religiositeit en nihilisme, springlevend zijn. Doelstelling is dat predikanten scherper zicht krijgen op de geestesbewegingen in de wereld van de hoorder, en preciezer leren zeggen wat daarin het Evangelie betekent. Lees ter introductie van de kring ook: Kijken in de ziel: Miskotte

Cursusleider: dr. Wim Dekker
Data groep A
:11 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei (13.00-16.00u)
Data groep B: 12 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei (13.00-16.00)
Plaats
: De Kandelaar, Nijkerk
Kosten: € 75
PE punten: 3,5
Aanmelden

Literatuur:
K.H. Miskotte: Als de Goden zwijgen. Verzameld Werk 8. (Kampen: Kok 1983)
K.H. Miskotte: Preken. Verzameld Werk 13 (Kampen: Kok 2008)
Wim Dekker: Afwezigheid van God (Boekencentrum Academic 2011)