Medewerkers Areopagus

Ds. Kees van Ekris (Zeist) en dr. Paul Visser (Amsterdam, Noorderkerk) geven leiding aan het cursusprogramma van Areopagus.

Ds. Kees van Ekris (1972), predikant te Zeist, is sinds begin 2016 studieleider van Areopagus, het centrum voor missionaire en contextuele verkondiging.

Kees was na zijn studie theologie in Utrecht vijf jaar docent en zendingspredikant voor de GZB in Indonesië. In 2007 werd hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen en sinds 2012 is hij predikant van de Hervormde wijkgemeente ‘Bethel’ te Zeist. Hij specialiseerde zich in de homiletiek en werkt bij de Protestantse Theologische Universiteit aan een proefschrift over ‘de profetische dimensie van preken’. Een deel van zijn werk voor Areopagus zal hij aan deze studie besteden.
Hij is lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB) en maakte deel uit van de klankbordgroep van de visiegroep ‘Kerk 2025’.


Dr. Paul Visser (1959) is sinds 2010 predikant van de protestantse Noorderkerkgemeente in Amsterdam. Daarvóór was hij predikant in Den Haag (1998), Bergambacht (1994), Harderwijk (1989) en Bergambacht (1984). Eerder werkte hij als vicaris in de Jeruzalemkerk (Amsterdam).
Hij promoveerde in 1997 in de theologie op de missionaire theologie van Johan H. Bavinck, met als speerpunt de relatie en communicatie tussen religieus besef en christelijk geloof.
Vanaf 2004 maakt hij deel uit van een internationaal missiologisch werkgezelschap, dat zich bezint op de betekenis en actualisering van de gereformeerde missiologie in verschillende contexten en culturen.

Samen met Wim Dekker redigeerde hij tweemaal een IZB-bundel met artikelen over missionaire communicatie in een postmoderne samenleving: Uitgedaagd door de tijd; christelijke zending in een post-moderne samenleving (Boekencentrum 2000) en Om de verstaanbaarheid; over de bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving (Boekencentrum, 2002).

Bij een aantal cursussen doet Areopagus een beroep op drs. Nico van der Voet (1958); hij is sinds 1991 als docent theologie werkzaam bij de Christelijke Hogeschool Ede, onder andere voor spreekvaardigheid en homiletiek.

Nico studeerde theologie in Utrecht en werkte als pastoraal medewerker in Loenen aan de Vecht (1982-1988, bij ds. Wim Dekker en ds. Henk de Graaff). Van 1983-2003 was hij docent godsdienst aan het Ichthus College in Veenendaal.

Van zijn hand verschenen verscheidene boeken, waaronder 'Het Woord krijgen; over spreekvaardigheid in de christelijke gemeente.'

 

Visiegroep / Denktank van Areopagus

Het beleid en het cursusprogramma van Areopagus wordt ontwikkeld door een Visiegroep, een denktank, die bestaat uit ds. Kees van Ekris te Zeist (voorz.), dr. Paul Visser, ds. Hanneke Ouwerkerk-Louter (Schoonhoven), drs. Bert-Karel Foppen (Gorinchem), drs. Anja van Maanen-Hoekman (Rijssen), dr. Theo Pleizier (docent PThU, Groningen), ds. Richard Saly te Ede en ds. Rien Teeuw (Aalst).